Nyhetsbrev Juni 2020

FFO Bergen avholdt årsmøte 11. juni på Fi-senteret i Bergen, her følger oversikten over nytt styre for perioden (2020-2021): • Leder: Bjørn Greve ,CP-foreningen Bergen og Vestland  (gjenvalg) • Nestleder: Kristin Kvalsnes,...

Ny smittevernveileder

Hvor hardt kan smittevernanbefalingene håndheves? Kan helse- og omsorgsinstitusjoner bruke tvang dersom pasienter og beboere ikke følger smittevernreglene? Er det greit å nekte personer i omsorgsbolig eller bofellesskap å ta imot besøk?...