FFO BERGEN


 

FFO Bergen holder til på Funksjonshemmedes Informasjonssenter (FI-senteret) som drives av FFO Vestland, i Vestre Strømkaien 7, 5008 BERGEN.

 

Vi har fast kontorplass på FI-senteret, kontor 4 – og har kontordag tirsdag og torsdag.

 

Vår lokallagsleder Åslaug Kalstad kan nåes på e-post: aaslaug@ffobergen.no eller telefon: 926 63 681

 

Du kan også sende e-post til vår konsulent på post@ffobergen.no

 

FFO er Norges største paraplyorganisasjon for organisasjoner for kronisk syke, funksjonshemmede og deres pårørende. Vi har 84 medlemsorganisasjoner med til sammen over 350 000 medlemmer.

 

FFO har jobbet for samfunnsmessig likestilling og deltakelse for funksjonshemmede og kronisk syke siden stiftelsesåret 1950. Vi er organisert med hovedkontor i Oslo og fylkeslag i alle landets fylker. I tillegg har vi en del kommunelag. På vegne av våre medlemsorganisasjoner jobber vi opp mot politiske myndigheter sentralt og lokalt, for kronisk syke og funksjonshemmedes felles interesser.

 

I tillegg til det politiske arbeidet tilrettelegger FFO en rekke møteplasser og arenaer der våre organisasjoner kan samtale og samarbeide om felles interesseområder. Vi videreformidler også brukerrepresentanter inn i ulike settinger der det etterspørres.

 

Illustrasjon av mange ulike mennesker