Medlemsorganisasjoner

Foruten å være interesseorganisasjoner som arbeider for samfunnsmessig likestilling og deltaking for funksjonshemmede, har organisasjonene mye til felles på det organisatoriske området. 

Det er landsdekkende organisasjoner med et demokratisk styresett. De er bygd opp rundt individuelle medlemskap, og funksjonshemmede og dere pårørende vil alltid ha kontroll over organisasjonen.

FFO Bergen er en av 84 lokalavdelinger til FFO 

I FFO-samarbeidet er det organisasjoner med vekt på både fysiske og psykiske funksjonshemninger, og svært mange organiserer kronisk syke. 

Det er vanskelig å gruppere organisasjonene ut fra type funksjonshemninger, da en og samme organisasjon kan ha medlemmer som omfatter flere typer funksjonshemninger.

Vi er også en del av FFO Vestland, og FFO Sentralt

Våre medlemsorganisasjoner: