Slik gjennomføres vaksineringen

VAKSINERING: Bergen kommune baserer seg på rådene fra FHI for vaksineringen.
Bilde: Scanstockphoto

Bergen kommune nærmer seg sluttfasen i massevaksineringen mot covid-19. Her finner du viktig informasjon, blant annet åpningstider for vaksinestasjonene.

INFORMATION IN DIFFERENT LANGUAGES

OPPDATERT 22. OKTOBER:

Innbyggere med alvorlig svekket immunforsvar som har rett på tredje dose, blir prioritert for koronavaksine ut måneden. Vi har likevel god kapasitet i Sentralbadet. 

Færre innbyggere med alvorlig svekket immunforsvar enn antatt, har meldt seg for tredje dose av koronavaksinen. Dette betyr av vi har ekstra kapasitet i Sentralbadet den siste uken i oktober. Følgende grupper kan få vaksine allerede i uke 43:  

 • Innbyggere med alvorlig svekket immunforsvar som har rett på tredje dose
 • Personer over tolv år som ønsker første dose
 • Alle over 18 år som ønsker andre dose, når det har gått minst fire uker siden første dose.
 • Innbyggere mellom 16 år og 18 år som ønsker andre dose, når det har gått minst tolv uker siden første dose. 

I november trapper kommunen opp igjen tilbudet, og vi vil da vaksinere fem dager i uken. Voksne vil fremdeles få tilbud om andre dose, og innbyggere over 65 år vil få mulighet til å ta oppfriskningsdosen. Tilbudet om dose 3 til personer med alvorlig nedsatt immunforsvar fortsetter i november. I tillegg vil 16- og 17-åringer bli vaksinert med dose to fra midten av november. 

Her ser du info om tildelte vaksinedoser denne uken.  

Du kan velge vaksinetype

Vi vaksinerer med mRNA-vaksinene fra Pfizer og Moderna, og har åpnet for at innbyggerne kan velge vaksinetype. Les mer

Vaksinasjonssteder

Her er finner du de kommunale vaksinasjonsstedene: Sentralbadet (se kart) og Åsanehallen (se kart).


VAKSINE TIL UNGDOM:

Vaksine til barn 12 til 15 år (født 2006-2009)

Bergen kommune vaksinerer barn og unge i årskullene 2006, 2007 og 2008 samt de fra årskull 2009 som har fylt 12 år med én vaksinedose. Les mer om vaksinetilbudet til denne aldersgruppen 

Personer under 16 år må ha skriftlig samtykke fra begge foresatte med foreldreansvar for å kunne få vaksinen. I tillegg må en av de foresatte, som har signert samtykkeskjemaet, følge barnet til vaksinering. 

Åpningstider drop-in Sentralbadet

Det blir ikke drop-in-vaksinering i uke 41 til 43 (11. til 29. oktober). 

Uke 44 – 1. til 5. november

 • Mandag, tirsdag onsdag og fredag klokken 09.30 til 16.00

Uke 45 – 8. til 12. november

 • Mandag til onsdag klokken 10.00 til 16.30
 • Fredag klokken 09.30 til 16.00
Timebestilling

Foresatte kan bestille time til barnet sitt i via koronatelefonen 55 56 77 00.
 

Vaksine til 16- og 17-åringer (født 2004-2005)

Bergen kommune vaksinerer ungdom født i 2004 og 2005. Unge som ennå ikke har fylt 16 år, trenger samtykke fra begge foresatte for å kunne motta koronavaksinen. Les mer 

Unge født i 2005, men som ennå ikke har fylt 16 år

Ungdommer som er født i 2005 og ennå ikke har fylt 16 år, må ha samtykke fra begge foresatte for å kunne motta koronavaksinen. Du kan dessverre ikke komme på drop-in. Du må vente til koronatelefonen tar kontakt med deg, etter at begge foresatte har sendt inn samtykkeskjema. Les mer

Unge som har fylt 16 år

Har du fylt 16 år, kan du møte på drop-in for første vaksinedose. Du kan også velge bestille vaksinetime ved å registrere deg i digitalt skjema

Fra 15. november starter kommunen opp tilbud om andre vaksinedose til innbyggere født i 2004 og 2005. Les mer

Åpningstider drop-in Sentralbadet

Det blir ikke drop-in-vaksinering i uke 41 til 43 (11. til 29. oktober). 

Uke 44 – 1. til 5. november

 • Mandag, tirsdag onsdag og fredag klokken 09.30 til 16.00

Uke 45 – 8. til 12. november

 • Mandag til onsdag klokken 10.00 til 16.30
 • Fredag klokken 09.30 til 16.00
Åpningstider tildelte timer i Sentralbadet

Uke 43 – 25. til 29. oktober

 • Mandag, onsdag og torsdag klokken 12.00 til 17.00

Uke 44 – 1. til 5. november

 • Mandag, tirsdag onsdag og fredag klokken 09.30 til 16.00

Uke 45 – 8. til 12. november

 • Mandag til onsdag klokken 10.00 til 16.30
 • Fredag klokken 09.30 til 16.00
Åpningstider tildelte timer i Åsanehallen

Uke 44

 • Torsdag 4. november klokken 9.30 til 16.00 

Uke 45

 • Torsdag 11. november klokken 10.00 til 16.30

VAKSINE TIL VOKSNE (født 2003 og tidligere):


Innbyggere født i 2003 og tidligere kan møte på drop-in, registrere seg for time eller bestille time via koronatelefonen.

Drop-in for voksne

Du kan komme på drop-in uavhengig av om du trenger første eller andre dose. Men det må være minst fire uker mellom dosene, og du vil ikke bli vaksinert med andre dose før minimumsintervallet er passert. Registreringsskjema for drop-in-vaksinering (se under) kan fylles ut i forkant, men vil også være tilgjengelig på vaksinestasjonene. Merk at du kan benytte drop-in-tilbudet selv om du allerede har fått tildelt time eller venter på vaksinetime etter registrering.  

Åpningstider drop-in i Sentralbadet

Det blir ikke drop-in-vaksinering i uke 41 til 43 (11. til 29. oktober). 

Uke 44 – 1. til 5. november

 • Mandag, tirsdag onsdag og fredag klokken 09.30 til 16.00

Uke 45 – 8. til 12. november

 • Mandag til onsdag klokken 10.00 til 16.30
 • Fredag klokken 09.30 til 16.00


Timebestilling for voksne

Du kan bestille time om du ønsker et konkret tidspunkt for vaksinering. 

Åpningstider tildelte timer i Sentralbadet

Uke 43 – 25. til 29. oktober

 • Mandag, onsdag og torsdag klokken 12.00 til 17.00

Uke 44 – 1. til 5. november

 • Mandag, tirsdag onsdag og fredag klokken 09.30 til 16.00

Uke 45 – 8. til 12. november

 • Mandag til onsdag klokken 10.00 til 16.30
 • Fredag klokken 09.30 til 16.00
Åpningstider tildelte timer i Åsanehallen

Uke 44

 • Torsdag 4. november klokken 9.30 til 16.00

Uke 45

 • Torsdag 11. november klokken 10.00 til 16.30
   

Informasjon om oppfriskningsdose til deg over 65 år

Bergen kommune skal tilby en oppfriskningsdose av koronavaksinen til innbyggere over 65 år.  Les mer

Tredje dose til personer med nedsatt immunforsvar

Bergen kommune tilbyr tredje dose av koronavaksinen til voksne med alvorlig nedsatt immunforsvar. Les mer om hvem dette gjelder og hvordan du går frem for å få vaksinen. LES OGSÅ: Informasjon på Folkehelseinstituttet (FHI) sine nettsider.

Anbefaler innbyggere under 30 år å velge Pfizer

FHI har 6. oktober gått ut med råd om at gutter og menn under 30 år bør velge Comirnaty framfor Spikevax som et «føre-var-prinsipp». FHI har tidligere informert om at barn og ungdom under 18 år bør vaksineres med Pfizer. Les mer på FHI sine nettsider

Bergen kommune vil på bakgrunn av disse nye opplysningene, anbefale at alle (både menn og kvinner) under 30 år velger Pfizer. Det gjelder både de som skal ha bare én dose og de som skal ha to doser. De som har fått Moderna som dose én anbefales å bruke Pfizer som andre dose. 
 

Viktig å huske på vaksinasjonsdagen

Før du møter opp til vaksinering mot koronaviruset, er det viktig at du husker på følgende: 

 • Ta med gyldig legitimasjon med bilde og personnummer. Husk også timebekreftelse og munnbind.
 • Ikke møt opp dersom du har feber, føler deg syk eller er i karantene.
 • Ha på deg klær som gjør at vi enkelt kan sette vaksinen i overarmen.
 • Møt opp mellom 10 og 15 minutter før avtalt time.
 • Kle deg etter værforholdene. Du må gjerne stå noen minutter i registreringskø utenfor vaksinasjonsstedet.
 • Vær obs på at du må sitte 20 minutter til observasjon etter vaksineringen.
 • Av hensyn til andre som vaksinerer seg samt de ansatte, ber vi om at du ikke tar bilder eller filmer på vaksinestasjonene.

Gruer du deg for å ta vaksinen?  

Se hvordan vi kan tilrettelegge for deg

Personer som ikke er folkeregistrert i Bergen 

Alle som bor eller oppholder seg i Bergen kommune over en viss tid på grunn av studier, arbeid eller lignende kan få tilbud om vaksine her. Kontakt koronatelefonen 55 56 77 00 for timeavtale. 

Anbefaler én dose mRNA-vaksine til Janssen-vaksinerte

Nasjonale myndigheter har besluttet at kommunene skal gi innbyggere som har mottatt én dose med Janssen-vaksinen tilbud om én dose mRNA-vaksine (Pfizer eller Moderna). Anbefalt intervall mellom Janssen- og mRNA-vaksinen er åtte til tolv uker. Kontakt koronatelefonen på 55 56 77 00 for timebestilling. 

Vil du vite mer om vaksinen?

Se om du finner svar under fakta om koronavaksinen eller ring koronatelefonen på 55 56 77 00 (se åpningstider).
 

Tekst: Endre HovlandNina Johnsen
Kilde: Bergen kommune