Smittevernregler for Bergen

Fra 9. november er det innført lokale anbefalinger i Bergen om bruk av munnbind samt for husstandsmedlemmer til personer som er smittet. Her får du oversikt over lokale og nasjonale regler.

ENGLISH: rules and recommandations (helsenorge.no)

OPPDATERT 12. NOVEMBER: 

Lokale anbefalinger for Bergen

Munnbind illustrasjon
BRUK MUNNBIND: På offentlig sted når du ikke kan holde avstand. Bilde: Andre Myrlønn

Munnbind

I Bergen bør du bruke munnbind der det ikke er mulig å holde avstand innendørs i det offentlige rom, som på buss, bybane og i drosje, samt i  butikker og på kjøpesentre.
 

Husstandsmedlemmer til smittet

Hvis en i husstanden er smittet av covid-19, anbefales det at andre husstandsmedlemmer, så langt det lar seg gjøre, holder seg hjemme 3-4 dager for å følge med på om man selv kan være smittet. Dette gjelder uavhengig av vaksinasjonsstatus. Perioden du er hjemme bør avsluttes med en negativ selvtest. 

Anbefalingen om å holde seg hjemme gjelder personer der arbeidsgiver legger til rette for hjemmekontor. Har du ikke mulighet for hjemmekontor og må på jobb, bes du om å være ekstra påpasselig med å følge smittevernråd. Dersom du har eller får symptomer, bør du holde deg hjemme og teste deg. Dette gjelder også fullvaksinerte. Utover det gjelder nasjonale regler  for test, karantene og isolasjon.

Generelt anbefales en husstand der en har en koronasmittet person, å redusere antall nærkontakter til man er ute av smittesituasjonen.
 

Ved smitteutbrudd på skoler

Barn i barnehage og elever i klasser eller trinn med utbrudd blir anbefalt å ta to selvtester i uken hjemme. Foresatte vil få ansvar for å følge dette opp med eget barn. Bergen kommune har nå utarbeidet en ny rutine for håndtering av utbrudd i skoler. 

Smittevernoverlegen: – Smittesituasjonen forventes å forverre seg i de nærmeste ukene.


Slik får du gratis test og selvtest i Bergen

Du kan blant annet hente selvtest i Liavegen i Åsane, på Festplassen og på Spelhaugen i Fyllingsdalen. Les mer under testing, symptomer og legehjelp

Nasjonale regler og anbefalinger:
 

Hovedpunkter og nyttige lenker:

håndvask tegning
VASK HENDENE: Det er fortsatt viktig å ha god håndhygiene. Vask hendene grundig og ofte, eller bruk håndsprit når du ikke har tilgang til håndvask.Bilde: Andre Myrlønn

Hånd- og hostehygiene

Vask hendene ofte og ha ellers god hånd- og hostehygiene. Bruk papirlommetørkle eller albukroken når du hoster eller nyser. Kast lommetørkleet og vask hendene etterpå.
 

Sosialt, serveringssteder og arrangementer

Restriksjoner knyttet til arrangementer og sammenkomster er opphevet. Det samme gjelder innslippsstopp og krav om bordplassering på serveringssteder. 
 

Barnehager og skoler

Barn, elever og ansatte er nå tilbake til en vanlig barnehage- og skolehverdag. Trafikklysmodellen skal bare brukes i helt spesielle tilfeller, etter lokale vedtak. Regjeringen har 4. november gjeninnført unntaket fra fraværsregelen ut året.  Barn og unge som er nærkontakt til en smittet i barnehage eller skole, trenger ikke gå i karantene, men bør ta en hurtigtest. 
 

Hva gjør du hvis du blir syk?

Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, bør du fortsatt teste deg. Det gjelder også fullvaksinerte. 

Ungdom og voksne bør ha negativ test før de vender tilbake til skole eller jobb. Ved vedvarende symptomer bør en bli hjemme til allmenntilstanden er god, symptomene er i tilbakegang og en har vært feberfri i 24 timer, uten bruk av febernedsettende preparater. Du kan også gå tilbake ved restsymptomer som rennende nese eller lett hoste. Ved mer alvorlige eller vedvarende symptomer, kontakt lege for vurdering. Det kan være egne råd for noen yrkesgrupper.

Barn som kun er snørrete eller har tett nese eller kroniske luftveissymptomer, trenger ikke holde seg hjemme. Barn med nyoppståtte symptomer som feber, hoste, sår hals og nedsatt allmenntilstand, bør være hjemme, og kan gå i barnehage og skole når de er i bedring. 
 

Hvis du får påvist smitte

Tar du selvtest, og den viser at du er smittet med koronavirus (positiv test), må du ringe kommunens smittesporingsteamet på telefon 408 11 195. Du må også ta en PCR-test på teststasjonen på Festplassen eller Spelhaugen.

Har du fått påvist covid-19, må du isolere deg (de som bryter dette, risikerer bot). Har du symptomer, må du må holde deg isolert i minst 5 døgn etter symptomdebut, og du må være feberfri i minst 24 timer uten bruk av febernedsettende preparater før du kan bryte isolasjonen. Det gjelder også barn. Har du ikke symptomer, må du være isolert 5 døgn fra testdato. Fullvaksinerte uten symptomer isoleres i 2 døgn fra testdato. Les mer om reglene for isolasjon på FHI.no


Hvis du er nærkontakt til smittet – nye regler

Nærkontakter i husstanden til en smittet person anbefales å holde seg hjemme til negativt første prøvesvar foreligger. Slik er reglene for hvem som bør teste seg: 

 Uvaksinerte husstandsmedlemmer over 18 år, har fra 17. november plikt til å teste seg. Øvrige del- og fullvaksinerte husstandsmedlemmer og tilsvarende nære personer, er også anbefalt å teste seg uavhengig av om man har symptomer eller ikke. Uvaksinerte kan teste seg i 7 påfølgende dager med selvtester, eller annen hver dag i 7 dager med PCR-test (på teststasjon). Vaksinerte anbefales å teste seg to ganger i løpet av en uke. Les mer om reglene på fhi.no.
 

Utenlandsreise, karantene og karantenehotell

Regjeringen innfører endringer i innreise- og karanteneregler fra 15. november. Merk at regler for reisekarantene avhenger av din vaksinasjonsstatus og smittestatus for landet du kommer fra. Følg med på smittestatus for land på kartet til FHI og UD sin reiseinformasjon. For informasjon om hva som gjelder i de europeiske landene, se Re-open EU. Karantenehotell er nå fjernet som et krav, men opprettholdt som et tilbud – les mer om karantenehotell i Bergen.
 

Nasjonale veiledere

Covid-19-forskriften beskriver påbud | Helsedirektoratet | Helsenorge.no | FHI om helsefaglige råd, fakta og smittevernveiledere 
 

Besøksrestriksjoner på sykehjem

Se hvilke regler som gjelder for besøk på sykehjem nå. Les mer
 

Kollektivtrafikk

Se om det er trengsel eller ledig sitteplass på  Bybanen
 

Turist i Bergen?

Er du på besøk i Bergen og trenger helsehjelp, ring legevakten på 116 117. Legevakten ligger ved Danmarks plass i gåavstand fra sentrum. Personer uten norsk fødselsnummer kan teste seg på alle kommunens drop-in sentre. Husk legitimasjon.
 

Trenger du hjelp?

Legehjelp: Kontakt fastlegen din eller Bergen legevakt på telefon 116 117. Spørsmål: Du kan både ringe oss, chatte og sende en direkte henvendelse vi skjema. Se kontakt for spørsmål her. 
 

Abonner på nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrev fra Bergen kommune 

Tekst: Ann-Kristin Loodtz
Kilde: Bergen kommune