Invitasjon til spørreundersøkelse om oppfølging av barn med funksjonsnedsettelse i barnehage/på skole

Har du barn med synlig og/eller ikke synlig funksjonsnedsettelse i aldersgruppen 0-10 år, og som går i barnehage eller på skole i Bergen kommune? Da ønsker vi i FFO Bergen å høre din mening om hvordan du som foresatt opplever at ditt barn blir fulgt opp i barnehagen/på skolen.

Lenke til spørreundersøkelsen finner du her:
https://easyfact.no/reply/bwhtjozcor

Det tar omtrent 5-10 minutter å gjennomføre undersøkelsen. Undersøkelsen er anonym.

Formålet med undersøkelsen er å kartlegge hvordan foresatte til barn med synlig og/eller ikke synlig funksjonsnedsettelse erfarer at oppfølgingen av barnet er i barnehagen eller på skolen. Resultatene fra undersøkelsen vil presenteres i en rapport som skal leveres til Bergen kommune. Rapporten vil være offentlig tilgjengelig, og er planlagt ferdig i desember 2021.

Har du spørsmål er du velkommen til å kontakte oss på e-post: post@ffobergen.no