TILRETTELAGTE AKTIVITETER I BERGEN OG HORDALAND TURLAG

DNT tilrettelagt arrangerer turer og aktiviteter tilrettelagt for personer med funksjonsnedsettelser. Under paraplyen DNT tilrettelagt er aktivitetene organisert på litt forskjellig måte med lokale variasjoner. Se oversikt under og finn tilbudet som er interessant for deg.

BERGEN

I Bergen organiseres det tilrettelagte aktiviteter hovedsakelig gjennom to tilbud:

FTU – Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede

Klart det går – for personer med fysiske funksjonsnedsettelser

Samlet oversikt over alle tilrettelagte aktiviteter i Bergen og Hordaland Turlag finner du her:

Turkalender

Kilde: Bergen og Hordaland Turlag