Nyhetsbrev Juni 2020

FFO Bergen avholdt årsmøte 11. juni på Fi-senteret i Bergen, her følger oversikten over nytt styre for perioden (2020-2021): • Leder: Bjørn Greve ,CP-foreningen Bergen og Vestland  (gjenvalg) • Nestleder: Kristin Kvalsnes,...