Nyhetsbrev Juni 2020

FFO Bergen avholdt årsmøte 11. juni på Fi-senteret i Bergen, her følger oversikten over nytt styre for perioden (2020-2021):

• Leder: Bjørn Greve ,CP-foreningen Bergen og Vestland  (gjenvalg)

• Nestleder: Kristin Kvalsnes, Bergen Revmatikerforening (ikke på valg)

• Styremedlem: Anette Jensen, Mental Helse Bergen (ikke på valg)

• Styremedlem: Tharsicah Pararajasingham, Diabetesforbundet Bergen(ny)

• Styremedlem: Kristoffer Solfjell-Solø, MS foreningen Bergen (ny)

• Vara: Christine Lingjærde, LPP Bergen (gjenvalg)

• Vara: Helge Liland, Diabetesforbundet Bergen (gjenvalg) 

FFO Bergen har sommerferie  frem til 4. august, men kan nåes på e-post: ffo.bergen@outlook.com

Lenke til nyhetsbrevet for juni finner du her.