Følger av Covid-19

Covid-19 pandemien har snudd livet opp ned for de fleste. Men hva har konsekvensene vært for kronisk syke og funksjonshemmede, samt deres pårørende? Vi har satt opp en enkel spørreundersøkelse for å få svar.

FFO har jevnlig møter med helsemyndighetene der vi formidler hvordan funksjonshemmede og kronisk syke og deres pårørende påvirkes av korona-situasjonen. Nå går vi bredt ut med en kortfattet undersøkelse, for å få mer «kjøtt på beinet» i det vi videreformidler.

I undersøkelsen spør vi blant annet om i hvilken grad respondentene har fått redusert sin tilgang til nødvendige tjenester på grunn av Covid-19. Vi spør om smittevernet har blitt fulgt opp på en god måte og om folk har fått informasjon om forebygging av Covid-19 og aktuelle smitteverntiltak i et tilgjengelig og egnet format. Vi spør også om folk opplever å få tilbake tjenester de har mistet under pandemien, når smitteverntiltakene etter hvert oppheves. 

-Så langt har vi fått i overkant av 1000 svar. Det er en god start, men antall funksjonshemmede og kronisk syke i Norge er langt høyere. Vi trenger derfor drahjelp for å gjøre undersøkelsen kjent for flere, sier Lilly Ann Elvestad, generalsekretær i FFO.

Undersøkelsen er tilgjengelig for synshemmede, og er anonym. Det tar i underkant av fem minutter å svare.