Markering av FN-dagen i dag, 3. desember

FFO Vestland og FFO Bergen inviterer til digital markering av FN-dagen for funksjonshemmede 3. desember, kl. 18.00-19.00, med foredrag fra rådgiver Kai Grieg fra FN-sambandet Sør-Vest .

Målet med denne dagen er å bidra til bevisstgjøring om situasjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne, og fremme funksjonshemmedes rett til å delta i alle deler av samfunnet, både politisk, sosialt, økonomisk og kulturelt. Temaet som vektlegges på markeringen i år er «Arbeid og Levestandard», med henvisning til artikkel 27 og 28 i FN-konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne.

Foredraget strømmes direkte på YouTube:
https://youtu.be/b8oIUlhZqHg