Alvorlige langtidsvirkninger av Covid-19 for funksjonshemmede og kronisk syke

Bilde: unsplash.com

Forverret helsetilstand fysisk og psykisk ser ut til å være konsekvensene av Covid-19 pandemien for funksjonshemmede og kronisk syke, også på lang sikt. Det viser en ny undersøkelse gjort av FFO.

Mange funksjonshemmede og kronisk syke har fått forverret helsetilstand i løpet av året med pandemi. Stengte eller reduserte trenings- og behandlingstilbud har gitt mange dårligere funksjonalitet, mer smerter og ubehag og en dårligere psykisk helse.

FFOs første undersøkelse viste at det var størst utfordringer med å få terapi, trening, behandling, kontroller og oppfølging i helsevesenet. Svarene i denne undersøkelsen viser at dette fortsatt er de mest utfordrende områdene.

  • 34 prosent har opplevd forverring i fysisk helsetilstand, og økte smerter og ubehag.
  • 24 prosent har opplevd forverring i psykisk helsetilstand
  • 18 prosent har opplevd forverring i funksjonsgrad


Noen har valgt å isolere seg fordi de er veldig redde for pandemien og for å bli syke (9 prosent). Så mange som 6 prosent sier de har mistet så mange tilbud at livet er snudd opp-ned.

«Dette er høye tall og bekymringsverdig. Behandlingstilbud og tjenester burde ha kommet på plass i større grad da samfunnet ble åpnet opp igjen etter nedstengningen i vår. Det gjelder spesielt kommunenes oppfølging og tilbud», sier Berit Therese Larsen, interessepolitisk leder i FFO.

Undersøkelsen viser også at mange har mistet tilrettelagt undervisning. 20 personer har svart at de ikke har fått tilrettelagt undervisning. Det er en høy andel (40 prosent) av de som er i aldersgruppen for å motta dette, blant respondentene i undersøkelsen (5 prosent er i gruppa 0-20 år).

Lock-down gjør ting verre

I undersøkelsen spurte vi om hva som kunne hjulpet i situasjonen respondentene er i nå. De fleste svarer «møte familie og venner» (34 prosent), mens 27 prosent svarer «trene» og 18 prosent svarer «å få nødvendig behandling, oppfølging og kontroll».

Ved full nedstengning av samfunnet, slik vi blant annet har sett i deler av Viken, utgår disse mulighetene til å bedre situasjonen.

«Smitteverntiltak er en belastning for alle, men funksjonshemmede og kronisk syke betaler en ekstra høy pris da tiltakene går direkte utover helsetilstand og funksjonalitet for mange», sier Larsen.

Forslag til tiltak

FFO mener regjeringen må komme med en tiltaksplan for hvordan funksjonshemmede og kronisk syke kan ta igjen tap av fysisk og psykisk helse, funksjon, tjenester og tilbud – gjerne i handlingsplanen for likestilling av mennesker med funksjonsnedsettelse.

For øvrig ber vi om at

  • Kommunale tjenester og tilbud opprettholdes så langt det lar seg gjøre
  • Spesialundervisning og tilrettelagt undervisning opprettholdes i størst mulig grad, og at det tilrettelegges for at barn og unge med funksjonsnedsettelser kan være fysisk til stede i skole og barnehage også ved nedstengninger og ved rødt nivå
  • behandling, terapi og treningstilbud opprettholdes for funksjonshemmede og kronisk syke, og at det gis mulighet til å ta igjen det som eventuelt har gått tapt

Les flere anbefalinger og rapporten fra undersøkelsen her.

Kilde: FFO.no