Nytt rehabiliteringstilbud for koronapasienter

SKAL LEDE KOMPANI-COVID: Ergoterapeut Oda Mølmesdal Flaten (t.v) og fysioterapeut Mariell Solberg Medås.
Bilde: Kristin Bergitte Hauge

Som første kommune i landet starter Bergen opp egne grupper for langtidssyke koronapasienter.

Forskning viser at vel 20 prosent av de som har hatt korona får langvarige ettervirkninger. 

– Statistisk sett gjelder dette rundt 800 personer i Bergen, sier Mona Moan, enhetsleder for Habiliterings- og rehabiliteringstjenesten i Fyllingsdalen. 

Etterlyser pasienter

I februar/mars starter avdelingen hennes opp et nytt, byomfattende tilbud som har fått navnet Kompani-Covid. 

– Navnet representerer samhold. Det å møtes og finne støtte hos hverandre. Koronapasientene har ulike utfordringer, men mye er likt. Gruppene vil også bli satt sammen etter alder og livssituasjon, forteller fysioterapeut Mariell Solberg Medås. 

Hun har utviklet tilbudet i samarbeid med kollega og ergoterapeut Oda Mølmesdal Flaten. 

– Gjennom media har vi hørt historier om koronapasienter som ikke blir friske. De som har vært innlagt på sykehus er inne i systemet, men hva med de andre? Vi har vært forberedt på å ta imot pasienter i hele 2020. Så kom det kun to henvisninger. Behovet der ute er stort, og vi håper å nå frem til dem som trenger det, sier Flaten. 

Bygger på tjenestene

Kompani-Covid skal være et mestringstilbud med samtalegrupper, undervisning i relevante tema, og det blir styrke-og utholdenhetstrening, avspenning og pusteteknikk (se faktaboks under).  Rehabiliteringsprogrammet går over åtte uker med to ukentlige samlinger. 

– Vi har laget et opplegg som vi håper vil fungere. Det er mye vi ikke vet om korona, samtidig som vi kan bygge på kompetanse og erfaring som allerede finnes i tjenestene. Vi er vant med å jobbe med mennesker og livet rundt, sier Medås. 

– Det er ikke sikkert at det er realistisk å komme tilbake der man var på åtte uker. Men vi kan gi dem som deltar noen verktøy som kan hjelpe på veien videre, sier Flaten. 

SKAL FÅ BEDRE HJELP:   Snart starter Kompani-Covid, kommunens nye rehabiliteringstilbud til bergensere som er langtidssyke av koronaviruset.  - Historien din gjør inntrykk, sier helsebyråd Beate Husa (nærmest til høyre) til koronasyke Kathrine Aamodt (til venstre). I bakgrunnen Mariell Solberg Medås (t.v) og og Oda Mølmesdal Flaten, som er ansvarlige for programmet.
SKAL FÅ BEDRE HJELP: Snart starter Kompani-Covid, kommunens nye rehabiliteringstilbud til bergensere som er langtidssyke av koronaviruset. – Historien din gjør inntrykk, sier helsebyråd Beate Husa (nærmest til høyre) til koronasyke Kathrine Aamodt (til venstre). I bakgrunnen Mariell Solberg Medås (t.v) og og Oda Mølmesdal Flaten, som er ansvarlige for programmet.
Bilde: Kristin Bergitte Hauge

Hverdag på sparebluss

Kathrine Aamodt (44) ønsker tilbudet med Kompani-Covid hjertelig velkommen. Hun fikk påvist korona i september i fjor. Sykdommen gav influensasymptomer og feber i fire uker. 

– Sykdomsforløpet var likevel forholdsvis mildt, forteller hun. 

I november var Kathrine tilbake i 20 prosent jobb, men klarer foreløpig ikke å jobbe mer. Hun sliter med utmattelse, muskelsmerter, hodepine og hjertebank, og har problemer med søvn og konsentrasjon. 

– En dag kan jeg føle meg ok, men så blir jeg dårlig igjen. Det er vanskelig å finne mønsteret;  hva kapasiteten min er og ta de riktige hensynene, sier familiemoren.  

Har tro på tilbudet

Aamodt vil tilbake i full jobb og har tro på at Kompani-Covid kan bidra positivt.  

– Det er fantastisk at det kommer et slikt tilbud. Mine forventninger er at kroppen min, slik den er nå med alle de rare tingene som skjer, kan testes ut i et kontrollert miljø. Og så ser jeg frem til å møte andre i samme situasjon. 

Helsebyråd Beate Husa lytter til det Aamodt forteller. 

– Historien din gjør inntrykk. Det er mye usikkerhet rundt korona. Også yngre personer som ikke har et alvorlig sykdomsforløp kan bli langtidssyke. Det understreker alvoret i denne pandemien, sier Husa.  

Nybrottsarbeid

Enhetsleder Mona Moan berømmer sine medarbeidere for initiativet de har tatt med Kompani-Covid. Også helsebyråden er imponert.

– Dette er et nybrottsarbeid som føyer seg inn i en stolt tradisjon for Bergen kommune. Det å være nytenkende og kreativ, og tørre å prøve ut nye ting har vi sett flere eksempler på gjennom pandemien. Erfaringene dere gjør her vil også kunne komme andre kommuner til gode, fastslår helsebyråd Beate Husa. 
 

FAKTA / KOMPANI-COVID

– rehabiliteringsprogram over åtte uker
– gruppebasert med 8-10 deltakere
– to ukentlige samlinger på halvannen time
– gruppene ledes av ergoterapeut og fysioterapeut

Tilbudet inneholder
–    kartlegging av funksjonsnivå ved oppstart og avslutning
–    samtalegruppe og undervisning i aktuelle tema
–    styrke- og utholdenhetstrening
–    avspenning og pusteteknikk

Kriterier for å delta
– påvist covid-19 eller antistoff
– ha ettervirkninger av covid-19
– minimum seks uker etter symptomdebut.

Vil du delta eller har spørsmål?
Kontakt Habiliterings- og rehabiliteringstjenesten i Fyllingsdalen, telefon: 53 03 30 00 (mandag-fredag 09.00-11.00 og 13.00-14.00), epost: Hab-Rehab.Fyllingsdalen-Laksevag@bergen.kommune.no

Du kan også ta kontakt med fysioerapeut Mariell Solberg Medås, epost: Mariell.Medas@bergen.kommune.no eller ergoterapeut Oda Mølmesdal Flaten, epost: OdaMolmesdal.Flaten@bergen.kommune.no

Tekst: Kristin Bergitte Hauge
Kilde: Bergen kommune