Oppdaterte Smittevernregler for Bergen

Bergen følger nasjonale regler og anbefalinger.

INFORMATION IN DIFFERENT LANGUAGES 


OPPDATERT 18. JANUAR:

Regjeringen viderefører de fleste tiltakene som ble innført 4. januar, men gir lettelser for barn og unge.  Tiltakene vil i første omgang gjelde i to uker til. Oversikten under er oppdatert med gjeldende råd og anbefalinger, og hvilke endringer som gjelder fra 20. januar. 

Nasjonale veiledere:
Nasjonale smitteverntiltak fra 4. januar og endringer fra 20. januar (regjeringen.no)
Obligatorisk testing på grensen og flyplasser ( mandatory testing when arriving Norway)
Helsenorge.no informerer godt om regler og anbefalinger
Covid-19-forskriften i lovdata beskriver påbud
FHI om helsefaglige råd, fakta og smittevernveiledere 
 

OVERSIKT GJELDENDE REGLER:

Barnehager, skoler og studiesteder

Oppdatert 18. januar: Nasjonalt tiltaksnivå for ungdomsskoler og videregående skoler nedjusteres fra rødt til gult nivå. Kommuner kan opprettholde rødt nivå ut denne uken dersom de har behov for å forberede overgang til gult nivå. Bergen kommune vil så snart som mulig informere om hvordan det blir i Bergen. Grunnskole og barnehager følger fortsatt gult smittevernnivå.

Undervisning og alle planlagte arrangementer ved universiteter, høgskoler og fagskoler bør være digitale når det er mulig. Studenter i områder uten høy smitte bør få mulighet til fysisk undervisning minst en gang i uken når det er mulig å gjennomføre i mindre grupper og i tråd med smittevernveilederne. Nasjonale veileder for utdanning: Helsedirektoratetog Utdanningsdirektoratet (beskriver skillet grønt, gult og rødt nivå).
 

Arrangementer

Oppdatert 18. januar: Private sammenkomster og ulike arrangementer bør fortsatt utsettes eller avlyses. Om sammenkomster likevel må avholdes, gjelder følgende regler: 

Fra 20. januar kan det være maks ti deltakere på privat arrangement i leid eller lånt lokale, for utendørs privat arrangement er grensen 20 deltakere. Ved innendørs offentlig arrangement kan det være ti personer uten fastmonterte seter, og 200 med fastmonterte seter. I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmonterte. På utendørs arrangementer kan det være 200 personer uten faste sitteplasser, og maks 3×200 deltakere med fastmonterte seter. 

Det er krav om én meters avstand mellom deltakerne, oppnevning av ansvarlig arrangør og registrering av gjester. Ansatte og oppdragstakere som står for gjennomføringen av offentlige arrangementer, skal ikke regnes med i det antallet personer som kan være til stede. Et privat arrangement er for eksempel tilstelninger etter seremonier og samlinger i forbindelse med skole, arbeid og familiemarkeringer. Et offentlig arrangement er kultur- og idrettsarrangementer, seminarer, livsynssamlinger og seremonier, samt kirkevandringer. For utdyping av hva som regnes som et arrangement, se paragraf 13 i Covid 19-forskriften
 

Besøk og sosial kontakt

Alle bør begrense sosial kontakt i størst mulig grad, og gjerne møte andre utendørs. Fra 20. januar kan du ha inntil 5 gjester i tillegg til de som allerede bor i husstanden. Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand, kan man være flere, men man må likevel ikke være flere enn at man kan holde avstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.
 

Munnbind

FHI anbefaler bruk av munnbind når avstand ikke kan opprettholdes og smitterisikoen tilsier det. Det er påbud om at personer i karantene må bruke munnbind om de må bruke offentlig transport, og anbefaling om at smittede personer bør bruke munnbind når de har mindre enn en meters avstand til dem de bor med. Barn under 12 år trenger ikke bruke munnbind.
 

Trening, kulturøvinger og fritidsaktiviteter

Oppdatert 18. januar: Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne. De er også unntatt fra anbefalingen om én meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. Kamper, cuper, stevner mv. må fortsatt utsettes. 

For voksne videreføres anbefalingen om ikke å drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne trene dersom det er mulig å holde god avstand. Treningssentre holder åpent i Bergen. Regjeringen anbefaler toppidretten å utsette alt seriespill i to uker. Kulturarrangementer og livssynseremonier (unntatt begravelser) bør utsettes dersom disse samler personer fra flere kommuner. 

Status for kommunens kulturtilbud blir oppdatert her
Følg ellers nasjonale veiledere. Respekter reglene og bli hjemme om du er syk. Barn under 20 år kan unntas fra avstandsreglene innenfor samme kohort.
Nasjonal veileder for idrett
Nasjonal veileder for idrett, kultur og frivillige organisasjoner
Norges Musikkråds veileder for musikkøvelser
Smittevernveileder for treningsvirksomheter (Virke) 
 

Hjemmekontor

Oppdatert 18. januar: Regjeringen anbefaler fortsatt hjemmekontor for alle som har mulighet til dette. For øvrig gjelder Helsedirektoratets veiledning for hjemmekontor
 

Aktivitessentre for eldre og miljøstuer i omsorgsboliger

Aktivitetssentre for eldre og miljøstuene ved omsorgsboligene er stengt i perioden 4. til 19. januar. Beboere i omsorgsaboliger får i stedet levert mat på døren, og den enkelte vil få bistand ved behov. 
 

Besøk på sykehjem

Beboere og pasienter kan få inntil ett besøk per  uke, og det kan kun komme to besøkende om gangen. Tidspunkt for besøk må avtales med sykehjemmet på forhånd.  Regler for besøk på sykehjem i Bergen er oppdatert her
 

Kollektivtrafikk

Unngå å reise kollektivt om du kan. Bruk munnbind når det ikke er mulig å holde en meters avstand. Det gjelder også i taxi. 

Se om det er trengsel eller ledig sitteplass på Bybanensanntid.no
 

Butikker og kjøpesentre

Alle kjøpesentre og butikker er anbefalt å ha antallsbegrensninger og adgangskontroll. Regjeringen vil i løpet av de nærmeste dagene vurdere om dette skal forskriftsfestes. Ellers gjelder nasjonale veiledere for smittevern, det vil si tilrettelegge for god hygiene og sikre en meters avstand mellom handlende. Nasjonale veiledere for bransjer: Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet


Serveringssteder 

Oppdatert 18. januar: Serveringssteder kan holde åpent, men forbud mot skjenking av alkohol på serveringssteder videreføres inntil videre. Det tas en ny vurdering i uke 4. Serveringssteder må ellers følge regler om avstand, hygiene og registrering av gjester. Serveringssteder som har skjenkebevilling, skal registrere kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det. Det er tilstrekkelig å registrere opplysningene til én person i hver gruppe. Listen skal oppbevares forsvarlig og slettes etter 14 dager

Se mer om reglene for serveringssteder på helsenorge.no.
Mer om krav, tips og råd til serveringssteder i Bergen finner du her 
 

Karantenehotell

Det er nasjonalt krav om innreisekarantene på karantenehotell. Men det er flere unntak om du kan dokumentere annen bolig for karantene. Mer om reglene under karantene og isolasjon. Merk at det ikke går an å bestille plass på karantenehotellet. Det er politiet som henviser reisende som får innreisetillatelse, til karantenehotell.
 

Innenlandsreise

Oppdatert 18. januar: Unngå unødvendige innenlandsreiser. Reiser til studiested kan fortsatt regnes som en nødvendig reise, mens reiser for å delta på arrangementer i utgangspunktet ikke anses som en nødvendig reise. Hytteopphold i Norge med folk du bor sammen med, frarådes fortsatt ikke, innenfor de lokale og nasjonale rådene og reglene som gjelder. Husk at det er ekstra viktig at du følger smittevernrådene når du er på reise, siden du da er i kontakt med flere miljøer enn ellers.

SMS med oppfordring om testing etter innenlandsreise


Utenlandsreise

Utenriksdepartementet (UD) fraråder alle utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendig. 

Det er fra 18. januar klokken 17.00 obligatorisk å teste seg for covid-19 ved innreise til Norge. Testing skal skje på flyplass eller på grenseovergangen. På grunn av begrenset kapasitet ved Svinesund, er det her et midlertidig unntak for personer med fast bopel i Norge. Om det er over en times testkø ved grensen, kan disse teste seg innen 24 timer etter innreise. Reisende må ankomme Norge via grensestasjoner med testing eller politikontroll. Flere mindre grensestasjoner vil bli stengt. Mer informasjon på regjeringen.no.

Kommer du fra land eller områder som har for høy smittespredning (rød og rødskravert status), skal du rett i karantene i 10 døgn. Følg status på kartet til Folkehelsehelseinstituttet (rød og skraverte land) og UD sin reiseinformasjon

Les også:
Her tester du deg
Mer om regler for karantene og isolasjon 
Anbefalinger for reiser til tross for reiseanbefalingen her
 

De viktigste smittevernrådene:

Uansett hvor du ferdes og hva du gjør, følg de universelle smittevernreglene: 

Trenger du legehjelp? Kontakt fastlegen din eller Bergen legevakt på telefon 116 117.  

Slik blir koronavaksineringen i Bergen 


Takk for at du viser samfunnsansvar og solidaritet med dine medmennesker!

Publisert: 18.06.2020 | Oppdatert: 18.01.2021

Tekst: Ann-Kristin Loodtz | Nina Fidje Blågestad

Kilde: Bergen Kommune