Smittevernregler for Bergen

Bergen følger nasjonale regler og anbefalinger.

INFORMATION IN DIFFERENT LANGUAGES 


OPPDATERT 4. JANUAR:

Regjeringen har innført nye nasjonale smitteverntiltak som gjelder fra mandag 4. januar til og med 18. januar. Teksten under er oppdatert.

Nasjonale veiledere:
Nye nasjonale smitteverntiltak fra 4. januar
Testplikt etter utenlandsreise ( mandatory testing from January 2)
Helsenorge.no informerer godt om regler og anbefalinger
Covid-19-forskriften i lovdata beskriver påbud
FHI om helsefaglige råd, fakta og smittevernveiledere 
 

OVERSIKT GJELDENDE REGLER:

Barnehager, skoler og studiesteder

Fra 4. til 18. januar: Grunnskole og barnehager følger gult smittevernnivå, mens ungdomsskole og videregående skole følger rødt nivå. 

Undervisning og alle planlagte arrangementer ved universiteter, høgskoler og fagskoler skjer digitalt. Det er ikke gitt nasjonale føringer for nedstengning av folkehøgskolene eller bibelskolene. Nasjonale veileder for utdanning: Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet (beskriver skillet grønt, gult og rødt nivå).
 

Arrangementer

4.-18. januar: Det kan være maks fem deltakere på privat sammenkomst i leid eller lånt lokale. Ved innendørs arrangement kan det være ti personer uten fastmonterte seter, og 200 med fastmonterte seter. I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmonterte. På utendørs arrangementer kan det være 200 personer uten faste sitteplasser, og maks 3×200 deltakere med fastmonterte seter. 

Det er krav om én meters avstand mellom deltakerne, oppnevning av ansvarlig arrangør og registrering av gjester. Ansatte og oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementer, skal ikke regnes med i det antallet personer som kan være til stede. Et privat arrangement er for eksempel tilstelninger etter seremonier og samlinger i forbindelse med skole, arbeid og familiemarkeringer. Et offentlig arrangement er kultur- og idrettsarrangementer, seminarer, livsynssamlinger og seremonier, samt kirkevandringer. For utdyping av hva som regnes som et arrangement, se paragraf 13 i Covid 19-forskriften
 

Besøk og sosial kontakt

4.-18. januar: Regjeringen anbefaler at alle venter 14 dager med å ha privat besøk.  Det er unntak for nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase. Aleneboende kan ha besøk eller gå på besøk med en til to faste venner eller til en fast husstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.
 

Munnbind

FHI anbefaler bruk av munnbind når avstand ikke kan opprettholdes og smitterisikoen tilsier det. Det er påbud om at personer i karantene må bruke munnbind om de må bruke offentlig transport, og anbefaling om at smittede personer bør bruke munnbind når de har mindre enn en meters avstand til dem de bor med. Barn under 12 år trenger ikke bruke munnbind.
 

Trening, kulturøvinger og fritidsaktiviteter

Regjeringen anbefaler at alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs, utsettes til etter 18. januar. Dette gjelder også alle aktiviteter innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser eller kohorter. Utendørs aktiviteter kan gjennomføres dersom det er mulig å holde god avstand. Toppidretten og kulturutøvere som har et særskilt unntak med egen regulering, omfattes ikke. Treningssentre holder åpent i Bergen. Kulturskolen har avlyst ordinær undervsning frem til 18. januar. 

Følg ellers nasjonale veiledere. Respekter reglene og bli hjemme om du er syk. Barn under 20 år kan unntas fra avstandsreglene innenfor samme kohort.
Nasjonal veileder for idrett
Nasjonal veileder for idrett, kultur og frivillige organisasjoner
Norges Musikkråds veileder for musikkøvelser
Smittevernveileder for treningsvirksomheter (Virke) 
 

Hjemmekontor

Regjeringen anbefaler hjemmekontor for alle som har mulighet til dette. For øvrig gjelder Helsedirektoratets veiledning for hjemmekontor
 

Besøk på sykehjem

Beboere og pasienter kan få inntil to besøk per  uke og det kan kun komme to besøkende om gangen. Tidspunkt for besøk må avtales med sykehjemmet på forhånd. Det gjelder egne regler for julen.  Regler for besøk på sykehjem i Bergen er oppdatert her
 

Kollektivtrafikk

Unngå å reise kollektivt om du kan. Bruk munnbind når det ikke er mulig å holde en meters avstand. Det gjelder også i taxi. 

Se om det er trengsel eller ledig sitteplass på Bybanensanntid.no
 

Butikker og kjøpesentre

Alle kjøpesentre og butikker er anbefalt å ha antallsbegrensninger og adgangskontroll. Regjeringen vil i løpet av de nærmeste dagene vurdere om dette skal forskriftsfestes. Ellers gjelder nasjonale veiledere for smittevern, det vil si tilrettelegge for god hygiene og sikre en meters avstand mellom handlende. Nasjonale veiledere for bransjer: Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet


Serveringssteder 

Serveringssteder kan holde åpent, men det er innført nasjonalt forbud mot skjenking av alkohol på serveringssteder og arrangementer 4.-18. januar. Serveringssteder må ellers følge regler om avstand, hygiene og registrering av gjester. Serveringssteder som har skjenkebevilling, skal registrere kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det. Det er tilstrekkelig å registrere opplysningene til én person i hver gruppe. Listen skal oppbevares forsvarlig og slettes etter 14 dager

Se mer om reglene for serveringssteder på helsenorge.no.
Mer om krav, tips og råd til serveringssteder i Bergen finner du her 
 

Karantenehotell

Det er nasjonalt krav om innreisekarantene på karantenehotell. Men det er flere unntak om du kan dokumentere annen bolig for karantene. Mer om reglene under karantene og isolasjon. Merk at det ikke går an å bestille plass på karantenehotellet. Det er politiet som henviser reisende som får innreisetillatelse, til karantenehotell.
 

Innenlandsreise

Unngå unødvendige innenlandsreiser. Arbeidsreiser som vurderes som nødvendige og reiser til fritidseiendommer som kan gjennomføres uten kontakt med andre, er unntatt. Husk at det er ekstra viktig at du følger smittevernrådene når du er på reise siden du da er i kontakt med flere miljøer enn ellers.


Utenlandsreise

Utenriksdepartementet (UD) fraråder alle utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendig. 

Fra 2. januar 2021 er det obligatorisk å teste seg for covid-19 ved innreise til Norge. Testing skal skje på flyplass eller grenseovergang ved innreise, eller ved kommunal teststasjon senest 24 timer etter ankomst. Reisende må ankomme Norge via grensestasjoner med testing eller politikontroll. Flere mindre grensestasjoner vil bli stengt. Mer informasjon på regjeringen.no.

Kommer du fra land eller områder som har for høy smittespredning (rød og rødskravert status), skal du rett i karantene i 10 døgn. Følg status på kartet til Folkehelsehelseinstituttet (rød og skraverte land) og UD sin reiseinformasjon

Les også:
Her tester du deg
Mer om regler for karantene og isolasjon 
Tiltak overfor reisende fra Storbritannia – 21. desember til 10. januar
Anbefalinger for reiser til tross for reiseanbefalingen her
 

De viktigste smittevernrådene:

Uansett hvor du ferdes og hva du gjør, følg de universelle smittevernreglene: 

Trenger du legehjelp? Kontakt fastlegen din eller Bergen legevakt på telefon 116 117.  

Disse bør teste seg etter jul – utvidet åpningstid fra mandag 4. januar
Slik blir koronavaksineringen i Bergen 


Takk for at du viser samfunnsansvar og solidaritet med dine medmennesker!Publisert: 

Oppdatert: 04.01.2021

Tekst: Nina Fidje Blågestad | Ann-Kristin Loodtz

Kilde: Bergen Kommune