Foredrag av psykolog Trond Haukedal – tilgjengelig på YouTube

Torsdag 19. november arrangerte FFO Vestland og FFO Bergen temakveld, med foredrag av psykolog, foredragsholder og forfatter Trond Edvard Haukedal. Temaet for kvelden var;
– Hvordan ivareta fysisk og psykisk helse i koronatiden?

Trond Edvard Haukedal er en dyktig og erfaren foredragsholder. Ved å kombinere faglig tyngde med en humoristisk og konkret fortellerstil, sammen med positiv energi, formidler Haukedal «menneskekunnskap» på en interessant og treffende måte.

Konkrete temaer som berøres i foredraget er blant annet personlig utvikling, livskvalitet, motivasjon og hverdagsbud for god psykisk helse. Dette er et foredrag kjennetegnet av positiv psykologi og konkrete tips, som vi alle kan hente inspirasjon og motivasjon fra.

Foredraget er lagt ut i sin helhet på FFO Vestland sin YouTube-kanal. Følg denne lenken.

Foilene brukt i foredraget finner du  her.