Smittevernregler for Bergen

Oversikt over påbudte smitteverntiltak for Bergen og nasjonale regler og anbefalinger.

OPPDATERT 6. NOVEMBER:

INFORMATION IN DIFFERENT LANGUAGES (vil bli oppdatert)

Byrådet innfører nye tiltak som vil gjelde fra og med lørdag 7. november og i første omgang til 23. november. Tiltakene gjelder også for andre kommuner rundt Bergen. Tiltakene er: 

Arrangementer

PRIVATE SAMMENKOMSTER: Det innføres forbud mot private sammenkomster med over 5 deltakere, og mot sammenkomster hvor avstandskravet på en meter ikke kan overholdes. Det er unntak for familier som bor flere sammen enn fem, samt unntak for kohorter for barn i barnehage og barneskole. Bestemmelsen omfatter ikke barn som inngår i flere husstander. Privat arrangør skal følge smittevernregler og føre oversikt over alle som er til stede for å lette et eventuelt smittesporingsarbeid. Listen skal slettes etter ti dager.

Det gis ikke unntak eller dispensasjoner fra bestemmelsen.        

ARRANGEMENTER PÅ OFFENTLIG STED: Ved innendørs arrangementer skal alle deltakere ha fast seteplassering. Det er ikke tillatt å gjennomføre private eller offentlige arrangementer på offentlig sted med flere enn 20 deltakere til stede samtidig. Ved begravelser kan antallet deltakere ikke overstige 50. Ved utendørs arrangementer følger Bergen nasjonale retningslinjer med maks 600 deltakere fordelt på tre grupper på maks 200 og fastmonterte seter. Det skal være avstand på minst to meter mellom de tre gruppene. Avstand på minst én meter innad i gruppen på 200. Se paragraf 13 i Covid 19-forskriften for utdyping av hva som er et arrangement. 

Antallet inkluderer ikke ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementet. Smittevernregler må følges, og arrangør må føre gjestelister over deltakere. Listen skal slettes etter ti dager.
 

Kultur og idrett

IDRETT OG TRENING: Idrettshaller, svømmehaller, og lokaler for tilsvarende aktiviteter skal holdes stengt. Bestemmelsen omfatter ikke toppidrett. Bestemmelsen omfatter heller ikke skoleundervisning eller organisert trening for barn og unge under 20 år. Kamper, cuper, turneringer og lignende for barn og unge under 20 år tillates ikke. Breddeidrett for voksne tillates ikke. Treningssentre skal holdes stengt. 

KULTUR: Bingohaller og lignende tilbud skal holde stengt. Museer og biblioteker skal stenge for publikumsadgang og aktiviteter. Adgang til utlån og innlevering av bøker kan opprettholdes. Fritidsaktiviteter innendørs for voksne, som kor- og korpsøvinger tillates ikke. Bestemmelsen gjelder ikke aktiviteter for barn og unge under 20 år.


Munnbind

Det er krav til bruk av munnbind eller ansiktsmaske på kollektivtrafikk, taxi og innendørs på offentlig sted (butikker, kjøpesentra med mer) når 1-meters avstandskravet ikke kan overholdes. Bestemmelsen gjelder ikke barn under ungdomsskolealder, eller personer som av andre helsemessige årsaker ikke kan bruke munnbind. 
 

Hjemmekontor og skole

OBLIGATORISK HJEMMEKONTOR: Bruk av hjemmekontor er påbudt der dette er mulig. Arbeidsgiver er ansvarlig for å vurdere om det er mulig å utføre arbeidet ved hjemmekontor.  Unntak gjelder for samfunnskritiske tjenester, tjenester innen psykisk helse, samt for tjenester til sårbare grupper av barn og unge. For øvrig gjelder Helsedirektoratets veiledning for hjemmekontor

BARNE- OG UNGDOMSSKOLE: For å skjerme barn og unge, holder skolene fortsatt åpne på gult nivå. 
Luftveissymptomer: Når kan barnet gå i barnehage og skole
Mer informasjon om smitteverntiltak i bergensskolen

VIDEREGÅENDE SKOLER: Alle videregående skoler skal innføre rødt nivå for smittevern, noe som innebærer hjemmeskole. Krav og definisjoner følger nasjonale veiledere.

UNIVERSITET OG HØGSKOLE:  Ved universitetet, fagskoler og høgskoler skal undervisning og eksamen gjennomføres digitalt.  Bestemmelsen gjelder ikke praktiske prøver og praktiske eksamener som ikke er mulig å gjennomføre som hjemmeeksamen. Bestemmelsen gjelder heller ikke klinisk undervisning eller undervisningsmessig som krever fysisk utstyr som laboratorieutstyr. 
 

Begrens hvem du har kontakt med

De neste ukene må vi holde oss hjemme og begrense hvem vi har kontakt med. Du og dine nærmeste kan omgås normalt. Dine nærmeste omfatter de du bor med og kjæreste. De som bor alene, bør kun ha to-tre personer de er fysisk nær. Barn og unge kan være sammen og leke sammen, men begrens antall nærkontakter når det er mulig. 
 

Besøk på sykehjem

Det er besøksrestriksjoner på helseinstitusjoner og institusjoner kommunen har avtale med. På sykehjem er det maks en time per uke, og kun inntil to faste besøkende per beboer. Sykehjemmet setter selv opp besøkstider. Regler for besøk på sykehjem i Bergen blir oppdatert her. Byrådet anbefaler pårørende om å ikke besøke beboerne på sykehjem i Bergen kommune i perioden 7. til 23. november.
 

Butikker og serveringssteder

BUTIKKER OG KJØPESENTRE: Må sørge for å at det ikke er flere til stede i lokalet enn at det kan holdes 2 meters avstand. Tillatt antall kunder i lokalet beregnes ut fra størrelsen på lokalet. Det skal om nødvendig være vakthold som sørger for at kravet etterkommes.  

SERVERINGSSTEDER: Skjenkesteder restauranter, kafeer, kantiner og andre serveringssteder skal kreve at gjester legitimerer seg og føre lister over besøkende. Gjester som ikke legitimerer seg, skal avvises. Listen skal slettes etter ti dager. Gjester og ansatte skal bruke munnbind når en beveger seg i lokalet og avstandskravet på én meter ikke kan overholdes. Kravet gjelder ikke for barn under ungdomsskolealder, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. 

Lydnivået på steder hvor det spilles musikk skal justeres til et nivå som gjør det mulig for gjester å prate sammen med én meters avstand.

Skjenkesteder, restauranter, kafeer, kantiner og andre serveringssteder skal stenge senest klokken 22.00. Det skal ikke serveres alkohol etter klokken 21.30. Bestemmelsen gjelder ikke takeaway-steder.

Serveringssteder skal ellers følge nasjonale smittevernråd. Det skal være minst én meter mellom gjester som ikke er fra samme husstand, og det skal være lett tilgjengelig hånddesinfeksjonsmiddel i lokalet. 

Mer om krav, tips og råd til serveringssteder finner du her 


Hold avstand, vask hendene og bli hjemme

Smittevernet er skjerpet over hele landet. Uansett hvor du ferdes utendørs, på bussen, i butikker eller på serveringssteder, er det fire gode huskeregler som nå gjelder i hverdagen:

  1. Hold deg hjemme om du er syk, og respekter gjeldende regler for karantene og isolasjon. Bestill smittetest om du mistenker koronavirus.
  2. Ha rene hender, unngå å ta deg til ansiktet. 
  3. Hold minst en meters avstand til andre enn dem du lever med til vanlig. 
  4. Vær mest mulig hjemme og begrens sosial kontakt med andre mennesker.

Kommunens smittevernoverlege forklarer hvorfor.
 

Bestille test, sjekke symptomer og få legehjelp

Alle med nyoppstått luftveisinfeksjon bør testes for koronavirus. Symptomer kan være feber, hoste, tungpustethet, tap av smaks- eller luktesans, sår hals og eller generell sykdomsfølelse. Trenger du legehjelp, kontakt fastlegen din eller Bergen legevakt på telefon 116 117. Har du ingen symptomer på smitte, og har ikke vært nærkontakt til smitte, er det ikke nødvendig å teste seg. 

Mer om testing, symptomer og legehjelp i Bergen
 

NASJONALE REGLER OG ANBEFALINGER:
 

Regjeringen varslet torsdag at de innfører nye nasjonale smittverntiltak.
Her leser du dem
Helsenorge.no har ellers god veileder om koronainformasjon her
For juridisk veileder se Covid-19-forskriften
 

Når bør barn være hjemme fra barnehage og skole?

Barn som nyser
SYK ELLER BARE NYSER? I veilederne for skole og barnehage finner du detaljerte råd for når barnet bør holde seg hjemme. Hovedregel: syk med luftveissymptomer = bli hjemme. Nysing eller allergi = du kan gå på skolen og i barnehagen Bilde: Håvard Holme 

I skoler og barnehage er smitteverntiltakene nå på gult nivå. Det innebærer god hygiene, kontaktreduserende tiltak og at alle som er syke, holder seg hjemme til de blir friske. Alle med nyoppståtte symptomer på luftveisinfeksjon skal holde seg hjemme til situasjonen er avklart. Ansatte skal holde seg hjemme til de er symptomfrie, mens barn skal holdes hjemme til allmenntilstanden er god. Barn med symptomer på kjent allergi (nysing, rennende nese, kløe i øyne), eller barn med rennende nese, men som ellers er helt friske, kan komme som normalt. 

Om eleven er i karantene: Familien som bor med en elev i karantene, trenger ikke å være i karantene. Men får eleven symptomer på smitte, skal eleven i isolasjon og teste seg, mens familien skal i karantene. 
Les mer om reglene for når man kan og ikke kan møte i barnehage
Les mer om reglene for skole
 

Skjerpet regler for karantene 

Regjeringen anbefaler at alle som har vært nærkontakt med smitte, bør teste seg. Voksne i samme husstand som er i karantene samtidig, bør så langt som mulig holde avstand til hverandre. 
Mer om regler for karantene og isolasjon


Kollektivtrafikk

Unngå å reise kollektivt om du kan. Bruk munnbind når det ikke er mulig å holde en meters avstand. 
 

Innenlandsreise – ny anbefaling

Unngå unødvendige innenlandsreiser. Arbeidsreiser som vurderes som nødvendige og reiser til fritidseiendommer som kan gjennomføres uten kontakt med andre, er unntatt. Husk at det er ekstra viktig at du følger smittevernrådene når du er på reise siden du da er i kontakt med flere miljøer enn ellers.
 

Utenlandsreise – nytt krav

Fra natt til mandag 9. november innføres krav om at reisende fra røde land må fremvise attest på negativ covid-19-test når de kommer til Norge. Testen må være tatt under 72 timer før innreisen. Kravet gjelder ikke for nordmenn, personer som har bosted i Norge eller personer i transitt. Det gjelder heller ikke personer som jevnlig kommer til Norge fra Sverige og Finland for å jobbe. Kravet omfatter helsepersonell som pendler til Norgeog har vært utenfor landet i mer en sju dager. Personell i kritiske samfunnsfunksjoner kan unntas når det er nødvendig for å unngå fare for liv og helse. Mer om reglene på regjeringen.no

Unngå alle unødvendlige reiser til utlandet. Kommer du fra land eller områder som har for høy smittespredning (rød og rødskravert status), skal du rett i karantene i 10 døgn. Følg status på kartet til Folkehelsehelseinstituttet (rød og skraverte land) og UD sin reiseinformasjon

Mer om karanteneregler og hva du gjør etter at du har tatt test
 

Har du flere spørsmål eller trenger noen å snakke med?

Her tar du kontakt. Og koronatelefonen vår 55 56 77 00 er åpen hverdager mellom 08.00-20.00 og helger mellom 09.00-14.00.

Takk for at du følger rådene!

Publisert: 18.06.2020 | Oppdatert: 06.11.2020Tekst: Ann-Kristin Loodtz | Nina Fidje Blågestad

Kilde: Bergen Kommune