Økning i smittetall, men situasjonen er under kontroll

Det er i dag torsdag 15. oktober meldt om 27 nye smittede i Bergen.

Dette er det høyeste tallet som er meldt siden 19. september.

– Jeg har sammen med kommunens fagfolk i dag hatt dialog med Folkehelseinsituttet for å drøfte  situasjonen. Byrådet følger smittesituasjonen nøye og vurderer fortløpende behovet for innføring av nye tiltak. Situasjonen tilsier per nå ikke innføring av lokale tiltak, men dette kan endre seg, sier byråd for eldre, helse og frivillighet, Beate Husa.

Ingen fest uten test

Noe av forklaringen på at dagens smittetall er høyere enn de foregående dagene, er et etterslep fra laboratoriet på Haukeland i helgen.

– Det er lite som tyder på at det er mye ukontrollert smitte i samfunnet. Det er fremdeles et lavt nivå av smittede med ukjent smittevei. Det er viktig at folk fortsetter å teste seg dersom de mistenker at de kan være smittet av koronavirus slik at vi oppdager dersom det er ukjent smitte i bysamfunnet. Husk særlig at det er nødvendig å teste seg hvis man har vært på fest, sier medisinsk fagsjef i Bergen kommune, Trond Egil Hansen.

Anbefaler utested å holde stengt

Aldersspennet på de smittede er fra 11 til 50 år. 19 av de smittede er i aldersgruppen 20-29 år.

– Flertallet av de smittede er husstandsmedlemmer eller nærkontakter av personer som vi har registrert nylig og som er smittet på fester eller utesteder med smitteutbrudd. 10 av smittetilfellene kan spores tilbake til utestedet som har hatt smitteutbrudd 3. oktober. Vi har anbefalt utestedet å holde stengt i helgen på grunn av uavklart smittesituasjon blant de ansatte, sier smittevernoverlege Karina Koller Løland.

Det er også et annet smittested der flere har blitt smittet. Av de smittede siste døgn har to importsmitte og én har foreløpig ukjent smittevei.

Det er nå totalt 1640 personer i Bergen som har vært smittet av koronavirus. Med i tallet er også 8 personer fra Hyllestad kommune som har blitt etterregistrert i dagens tall. Disse er ikke medregnet i dagens tall på 27 nye smittede i Bergen. 

SE OVERSIKT: Følg tall for antall smittede

Kilde: Bergen kommune