Nyhetsbrev August 2020

Leder ved Bjørn Greve
AUGUST/ 2020Nå er sommeren snart på hell, og det har vært en merkverdig sommer på mange måter. COVID-19- pandemien har preget også FFO Bergen sitt arbeid. Vi har mottatt en del henvendelser vedrørende pandemien og utfordringer som våre medlemmer har hatt, og ikke minst utfordringer som de kommer til å ha i tiden fremover. Vi er i tett dialog med Bergen kommune om utfordringene, men vi har ikke mottatt noen konkrete tilbakemeldinger fra kommunen enda. FFO Bergen arbeider tett sammen med kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelse (KRPF). Høsten kommer til å bli travel for FFO Bergen, da det er mye som skjer i Bergen som vi må sette søkelys på. Vi planlegger ledersamling 19.11.20, enten på FI-senteret eller digitalt. Mer info om den vil komme senere.

Bergen kommune
Bergen kommune oppdaterer siste nytt kontinuerlig. Vi vil anbefale dere å abonnere på nyhetsbrev fra Bergen kommune for å få et innblikk i det som skjer i kommunen vår.

Sammen står vi sterkere
FFO Bergen ønsker å bidra i saker som gjelder våre medlemsorganisasjoner. Det er en styrke å stå sammen og kjempe for saker som er viktige for våre medlemmer. De av våre medlemsorganisasjoner som har saker dere ønsker vi skal ta opp, fint om dere melder dette til Bjørn Greve 

Høringer
Det skjer mye i Bergen kommune som er av betydning for våre medlemmer på kort og lang sikt. Aktivitet i kommunen er nødvendig og positivt, men vi må fortsette å minne om viktigheten av et inkluderende og tilgjengelig bybilde for alle. FFO Bergen følger aktivt med på ny informasjon fra Bergen kommune, og sender svar på høringer o.l. som er av relevans for våre medlemmer. Blant annet har FFO Bergen sendt inn høringssvar vedrørende TT-ordningen (tilrettelagt transport), som skal gjennom endringer etter sammenslåingen av fylkene Hordaland og Sogn og Fjordane til Vestland fylkeskommune. FFO Bergen vil fortsette arbeidet med å understreke viktigheten av inkludering og universell utforming i samfunnet.

DNT tilrettelagt
Bergen og Hordaland Turlag vil, med satsingen DNT tilrettelagt, jobbe for å gjøre friluftsliv mer tilgjengelig for personer med funksjonsnedsettelse. Besøk hjemmesiden deres for mer informasjon om tilgjengelige turer og aktiviteter som de arrangerer, samt informasjon om tilgjengelige hytter. På facebooksiden «DNT tilrettelagt i Bergen og Hordaland Turlag» kan man få fortløpende informasjon om tilrettelagte tilbud.

Rettighetssenteret
FFOs rettighetssenter er et rådgivnings- og kompetansesenter i rettighetsspørsmål som gjelder personer med funksjonsnedsettelse og kronisk sykdom. Jurister ved rettighetssenteret besvarer henvendelser vedrørende velferdsrettigheter og diskriminering. Personer med funksjonsnedsettelse og kronisk sykdom, samt pårørende og andre kan ta kontakt med rettighetssenteret via telefon eller epost ved spørsmål. Rettighetssenteret er i august tilbake med ordinær åpningstid. Mer informasjon om FFOs rettighetssenter finner dere her

Frivillig arbeid
FFO Bergen har fått en forespørsel om behov for frivillig arbeid i vår organisasjon. Vi i FFO Bergen har i august hatt en samtale med vedkommende, som kan vise til lang erfaring med blant annet saksbehandling for utsatte grupper, i både arbeid og organisasjoner, og som ønsker å stille noe av sin fritid disponibel for å kunne hjelpe med å gjøre andres hverdag bedre. FFO Bergen har per i dag ikke arbeid å tilby ham, men hans engasjement kan gjerne nyttes i en av våre medlemsorganisasjoner. Kontakt oss om det er behov for flere frivillige i deres organisasjon. 

Hjemmeside – ffobergen.no
FFO Bergen har startet prosessen med å opprette en egen hjemmeside. Nettsiden er ikke ferdigstilt enda, men mye begynner allerede å komme på plass. Vi vil informere mer om dette i neste nyhetsbrev. Ta en titt på hjemmesiden vår her.

Facebook
På FFO Bergen sin facebookside kan man finne aktuell og oppdatert informasjon vedrørende det arbeidet som gjøres i regi av FFO Bergen, samt lenker til nyttig informasjon for våre medlemmer.
Besøk oss på vår facebookside her.

Ha en strålende sensommer!
Vennlig hilsen FFO Bergen Bjørn Greve, sign. LederHusk at- dere kan gi innspill til saker som FFO burde jobbe med på vår epost:post@ffobergen.no – dere kan følge FFO Bergen på Facebook for oppdatert informasjon om oss.