Nytt selvhjelpssenter for Bergen og omegn

Engasjerte folk har jobbet med å etablere LINK Bergen og omegn en god stund, og før sommeren kom endelig den første finansieringen på plass og arbeidet kan starte opp for alvor. Selvhjelp Norge gratulerer og ser frem til fortsatt tett samarbeid fremover!

LINK Bergen og omegn er et nøytralt senter for selvorganisert selvhjelp, og skal arbeide for at deltakelse i selvhjelpsgrupper blir mulig og alminnelig for folk som opplever livsproblemer. Bergen og omegn omfatter kommunene: Bergen, Alver, Osterøy, Vaksdal, Askøy, Øygarden og Bjørnafjorden. 

Les mer på Selvhjelp Norge sine sider: https://selvhjelp.no/nytt-selvhjelpssenter-for-bergen-og-omegn/?fbclid=IwAR3ShU0m28mG8T8ZgXrUQhGrF8SwC88kTqWTCiyCM4nHsvCXychRHD8XowE

(Dette innlegget er delt fra Selvhjelp Norge)