«På rett vei!» – om FN-konvensjonen for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

FFO har laget en innholdsrik webinarserie, som består av tre episoder, for å øke kunnskapen om FN-konvensjonen for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD).

FFO, sammen med mange andre organisasjoner, vil at CRPD skal inn i norsk menneskerettslov. Med disse webinarene vil vi undersøke hva dette kan bety for å få styrket vern og rettigheter til mennesker med funksjonsnedsettelse og kronisk sykdom.

Første episode i webinarserien handler om ordningen brukerstyrt personlig assistanse (BPA):

Andre episode handler om habilitering:

Tredje og siste episode i webinarserien «På rett vei!» omhandler rettferdighet i helse og omsorg:

Mer informasjon om webinarserien «På rett vei!» finner du her.