Sjeldendagen 2023

Sjeldendagen 2023 markeres i dag, tirsdag 28. februar, med en konferanse i regi av Norsk kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD), Unge funksjonshemmede og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon. Tema for årets markering er «Helhetlige tjenester for gode liv». Formålet med Sjeldendagen er øke bevissthet og kunnskap om hvordan det er å ha, og å leve med, en sjelden diagnose. Én av 20 vil oppleve å få en sjelden sykdom i løpet av livet, og det er derfor viktig å bygge bevissthet om sjeldne diagnoser! 

Målgruppen for Sjeldendagen er fagfolk og organisasjoner/grupper for personer med sjeldne diagnoser og deres pårørende samt andre som jobber i tilknytning til sjeldenfeltet.

Sjeldendagkonferansen arrangeres på Thon Hotel Opera og vil bli åpnet av Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Se konferansen direkte her fra kl. 10:00:

Sjeldendagen 2023