Vil du være med på laget? FFO Bergen søker tillitsvalgte for 2023-2024!

Foto: Pixabay

FFO er Norges største paraplyorganisasjon for organisasjoner for mennesker med ulike fysiske og psykiske funksjonsnedsettelser, kronisk syke og pårørende. 

FFO Bergen søker nå tillitsvalgte for styreperioden 2023-2024. FFO Bergen avholder årsmøte torsdag 27. april 2023 på FI-senteret i Bergen, hvor styre skal velges.

Bli med å videreutvikle FFO Bergen 2023-2024!

Valgkomiteen har startet sitt arbeid og består av Reidun Tjønn Rinde og Rune Løvenstedt. Forslag på kandidater sendes valgkomiteens leder Rune Løvenstedt på e-post hordaland@revmatiker.no innen 10. mars 2023.

Aktuelle kandidater som melder sin interesse vil bli kontaktet fortløpende. Skriv kort om deg selv, og legg ved CV og bilde. Skriv gjerne hvorfor du ønsker å bli tillitsvalgt i FFO Bergen og hva du selv mener du kan bidra med. For å kunne påta seg verv i FFO Bergen må en være medlem i en av FFO Bergen sine medlemsorganisasjoner og en må ha tillit i egen organisasjon.

På valg er følgende:

Leder (1 år)
Nestleder (2 år)
Styremedlem (1 år)
Styremedlem (2 år)
2 varamedlemmer (1 år)

FFO Bergen har i dag 27 medlemsorganisasjoner med over 15 000 medlemmer.


FFOs vedtekter, vedtatt på Kongressen 21. november 2021

FFOs arbeidsprogram 2022-2023