Stor mangel på kunnskap om psykisk helse i hjelpeapparatet som møter funksjonshemmede

Mange med funksjonsnedsettelse og kronisk sykdom opplever å bli møtt av et helsevesen som ikke klarer å koble kropp og sinn. Dette viser Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon sin nye rapport «Koble kropp og sinn».

– Vi har et helsevesen som ikke møter hele mennesker. Somatisk og psykisk helse blir sortert hver for seg, og mange personer med funksjonsnedsettelser opplever at det fysiske blir totalt overskyggende for det psykiske, sier Lilly Ann Elvestad, generalsekretær i FFO.

Hovedfunn i rapporten

  1. Det er behov for mer kunnskap om hvordan somatisk sykdom og påvirker psykisk helse, og motsatt.
  2. Helsevesenet må se hele mennesket og jobbe mer tverrfaglig og tverrsektorielt.
  3. Flere funksjonshemmede må få tilgang på tjenester for psykisk helse.
  4. Psykiske reaksjoner på somatiske plager og livskriser må bli sett, hørt og forstått.
  5. Funksjonshemmede, kronisk syke og pårørende trenger flere mestringstilbud og lavterskeltilbud.

Les mer om funnene i rapporten på hjemmesiden til Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon.

Rapportene kan også leses i sin helhet her:

Her finner du rapporten: Koble kropp og sinn (PDF)

Her finner du rapporten: Koble kropp og sinn (Word fil)