Bli med på markering av FN-dagen for mennesker med funksjonsnedsettelse 3. desember

FFO Vestland og FFO Bergen inviterer til markering av FN-dagen for mennesker med funksjonsnedsettelse førstkommende lørdag, 3. desember, fra kl. 16.00 på Torgallmenningen i Bergen.

Målet med denne dagen er å bidra til bevisstgjøring om situasjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne, og fremme funksjonshemmedes rett til å delta i alle deler av samfunnet, både politisk, sosialt, økonomisk og kulturelt. 

Se program for dagen her

Det blir enkel servering av pepperkaker og gløgg.

Velkommen!