Invitasjon til spørreundersøkelse om livskvalitet

FFO Bergen gjennomfører nå en digital spørreundersøkelse om livskvalitet, hvor formålet med undersøkelsen er å kartlegge opplevd livskvalitet under koronapandemien samt i tiden etter at pandemirestriksjonene opphørte. Målgruppen for undersøkelsen er alle som er bosatt i Bergen kommune.

Lenke til spørreundersøkelsen finner du her:
https://easyfact.no/reply/zjddfrwqad

Det tar omtrent 5-10 minutter å gjennomføre undersøkelsen. Undersøkelsen er anonym.

Resultatene fra undersøkelsen vil presenteres i en rapport som skal leveres til Bergen kommune. Rapporten vil være offentlig tilgjengelig, og er planlagt ferdig i januar 2023.

Har du spørsmål er du velkommen til å kontakte oss på e-post: post@ffobergen.no