Muntlig høring om brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Utvalg for helse og sosial i Bergen kommune inviterte til muntlig høring om BPA-tjenesten mandag 30. mai 2022. FFO Vestland og FFO Bergen stilte som innleggsholdere på høringen, og fikk gitt tilbakemeldinger på hvilke utfordringer våre medlemmer opplever med ordningen, og hva som skal til for å lykkes med tjenesten.

Bakgrunnen for utvalget sin høring var en rekke spørsmål som utvalget ønsket svar på i lys av forvaltningsrevisjonen om BPA. Bergen kommune har nylig gjennomført en forvaltningsrevisjon av ordningen med BPA, med sikte på å kartlegge hvordan Bergen kommune praktiserer ordningen. Forvaltningsrevisjonen er utført av Deloitte, og rapporten kan leses her.

FFO Vestland og FFO Bergen sin presentasjon kan leses her, sammen med de andre innleggene som ble holdt på høringen:

https://www.bergen.kommune.no/politikk/bystyret/for-folkevalgte/aktiviteter-og-opplaring/utvalg-for-helse-og-sosial/horing-om-brukerstyrt-personlig-assistanse-bpa-i-utvalg-for-helse-og-sosial-mandag-30-mai-2022

Bergens Tidende har skrevet en artikkel om høringen (krever abonnement for lesetilgang)

BT – Da Alexander fikk nei til utveksling, ble løsningen å samle inn penger