Lik deltakelse for alle

Mandag 31. mai 2022 var Kulturdepartementet vertskap for Regjeringens årlige rundebordskonferanse med funksjonshemmedes organisasjoner.

Foto: F.V: Gry Haugsbakken, Ingvild Thunem, Siri Espe, Tove Linnea Brandvik, Ingvild Østli, Lilly Ann Elvestad, Eva Buchsmann, Live Kroknes Berg, Tonje Brenna, Marte Mjøs Persen, Tom Tvedt og Janne Skei.

Dette er et årlig møte der Regjeringen orienterer oss om siste nytt i oppfølging av «våre områder» i Hurdalsplattformen. For organisasjonene var det egentlig kun èn sak vi denne gang ønsket å diskutere: CRPD og inkorporering i norsk lov.

Det var paraplyorganisasjonene Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), Unge Funksjonshemmede og Samarbeidsforumet av Funksjonshemmedes Organisasjoner (SAFO) som møtte politisk ledelse fra Kultur- og likestillingsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og distriktsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet. Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen som ledet møtet. Likestillings- og kulturminister Anette Trettebergstuen var syk. Det var derfor Statssekretær Gry Haugsbakken som holdt ministerens redegjørelse.

– Vi er utålmodige

Statssekretær Gry Haugsbakken kunne fortelle at en inkorporering av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i norsk lov er på vei. Regjeringen er helt enig i at dette vil sikre muligheter rettigheter og gi økt kunnskap. Hun kunne dessverre fortsatt ikke si i hvilken lov den blir inkorporert. For oss er det bare en ting som gjelder: CRPD må inn i norsk menneskerettslov, noen annen lov vil være en skandale.

– Ved å inkorporere CRPD inn i menneskerettsloven vil misforholdet som er i dag kunne rettes opp. Vi sitter med enorme forventinger og er utålmodige, forteller leder i FFO, Eva Buschmann.

Også styreleder i Unge Funksjonshemmede, Ingrid Thunem, løftet frem hvor viktig en slik lovgivning vil være for barn og unge:

– Vi opplever tidlig et samfunn som ikke er inkluderende – CRPD legger til rette for at de kan delta på skole og fritidsaktiviteter, på lik linje som alle andre.

Tilgang til arbeid

Mange opplever at selv med høyere utdanning så møter funksjonshemmede motstand på veien ut i arbeidsmarkedet – ikke fordi de mangler faglig kompetanse, men fordi arbeidsgiver fort bare ser funksjonsnedsettelsen og ikke kompetansen. At funksjonshemmede har en lavere arbeidsevne gjelder absolutt ikke alle. Det er på høyt tid at offentlige arbeidsgivere – og særlig de kommunale forpliktes til å ansette funksjonshemmede, som både har kompetanse og arbeidsevne.

– Offentlige arbeidsplasser må gå foran som et godt eksempel, også i kommunene. Vi ønsker at arbeidsgivere skal bli forpliktet til å ansette arbeidstakere med en funksjonsnedsettelse, påpeker Buchmann.

Generalsekretær i FFO, Lilly Ann Elvestad, påpekte også at funksjonshemmede som ikke får muligheten til å komme ut i jobb, ikke bare berører dem selv, men også familie og nære rundt.

Kilde: FFO.no