Forslag om ny brillestøtteordning for barn under 18 år

Regjeringen foreslår en ny støtteordning for barn som trenger briller. Ordningen vil gjelde frem til barnet fyller 18 år.

Forrige brillestøtteordning ble av Solberg-regjeringen endret, noe blant annet FFO og Blindeforbundet har kjempet hardt for å få tilbake. FFO er derfor svært glade for at ordningen er blitt tatt opp igjen, og styrket. I dialog med Arbeids- og inkluderingsdepartementet la vi vekt på at en brillestøtteordning må omfatte alle barn. Mange av gruppene FFO representerer har sammensatte utfordringer, hvor det å få best mulig syn vil være viktig gjennom hele livet.

Viktig å unngå et aldersskille

Vi argumenterte også for at det ikke er faglig grunnlag for å differensiere ordningen ut fra alder, og skille mellom barn over og under 10 år slik det var snakk om. Derfor er vi nå glade for å se at det foreslås én ordning for alle barn opp til 18 år. Med det nye forslaget vil rundt 140.000 barn få rett til brillestøtte.

Fem ulike satser

Den nye støtteordning er foreslått med fem ulike satser der man kan få dekket 75 prosent av anslåtte kostnader ved å kjøpe briller med en gitt styrke.

Skjermbilde av de nye satsene til brillestøtteordningen

Foto: Skjermbilde av de nye satsene i brillestøtteordningen/regjeringen.no

Ifølge departementet vil den nye ordningen komme på plass fra 1. august 2022. Høringsfrist er satt til 10. juni. 2022.

Her kan du lese mer om det nye forslaget.

Kilde: FFO.no