Rettigheter i grunnskolen

Har du barn med funksjonsnedsettelse som skal begynne eller har begynt i grunnskolen, og lurer på hvilke rettigheter dere har? Her finner du korte animasjonsfilmer som kan hjelpe dere på veien.

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon har produsert fire animasjonsvideoer om rettighetene til barn med funksjonsnedsettelse i grunnskolealder. Prosjektet er støttet av Utdanningsdirektoratet.

De tre første filmene omhandler hvilke rettigheter barn i grunnskolealder har til tilrettelegging. Den siste handler om hva en universelt utformet skole vil bety for barnet.

Animasjonsfilmene har som hensikt å opplyse foreldre som har barn med en funksjonsnedsettelse, som snart begynner på skolen og som er i grunnskolealder, om hvilke rettigheter de har. Informasjonen og lovene som det henvises til i filmene er hentet ut fra en tidligere brosjyrer vi har laget. Disse finner du her: Skolestart og Universell utforming av grunnskolen (rapport fra Unge Funksjonshemmede).

Spesialundervisning og tilrettelegging

Hvilke rettigheter har ditt barn i grunnskolen? I denne animasjonsfilmen vil du få mer informasjon om spesialundervisning og tilrettelegging.

Les mer om loven som er nevnt i denne filmen:

Klagerett

I denne animasjonsfilmen vil du få mer informasjon om klagerett og hvordan du kan gå fram.

Les mer om lovene som er nevnt i denne filmen:

Forelder til et barn med funksjonsnedsettelse

I denne animasjonsfilmen vil du få mer informasjon om dine rettigheter som forelder, for eksempel ovenfor arbeidsgiver.

Les mer om lovene som er nevnt i denne filmen:

En universell utformet skole

I denne animasjonsfilmen vil du få mer informasjon om universell utforming av skolebygg og hva det kan ha å si for ditt barn.

Les mer om loven som er nevnt i denne filmen:

Informasjonen i denne animasjonsfilmen er hentet ut fra rapporten: Universell utforming av grunnskolen (rapport fra Unge Funksjonshemmede).


Animasjonsfilmene er produsert av Rastlaus media.

Kilde: FFO.no