Funksjonshemmedes rettigheter må inn i rett lovgivning

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon arbeider kontinuerlig for at FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) skal bli inkorporert i norsk menneskerettslov.

Det er bra at sentrale stortingsrepresentanter går ut til media og opplyser om at partier som AP og SP arbeider for å få CRPD inn i menneskerettsloven. Neste høring er blitt satt til høsten, noe vi skal følge nøye med på. At høringen skjer til høsten vil gi bedre tid til at informasjon og tiltak blir grundig behandlet.

I teorien er menneskerettigheter noe alle mennesker har rett på, nettopp fordi de er mennesker. I praksis er dette dessverre ikke en realitet. Per dags dato har ikke mennesker med nedsatt funksjonsevne de samme rettighetene som resten av befolkingen. Ved å inkorporere CRPD inn i menneskerettsloven vil de få den menneskeretten de har krav på. Det er viktig å understreke at konvensjonen ikke inneholder noen særskilte rettigheter, men skal gi rettigheter til mennesker med funksjonsnedsettelser på lik linje med resten av befolkingen. Formålet med konvensjonen er å gi mennesker med nedsatt funksjonsevne de samme rettighetene som de uten. Den skal altså være med på å gi respekt, mulighet for full deltakelse i samfunnet og være med på å motvirke diskriminering.

Tidligere har vi i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon skrevet en «bli kjent med guide» om FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Den finner du her.

Publisert opprinnelig på ffo.no