Ny plan for frivillighet på plass

Bystyret har vedtatt Plan for frivillighet i Bergen for 2022-2025. Planen skisserer flere tiltak som skal gjøre det enklere å drive med frivillighet i Bergen.

Av tiltak i planen er å vurdere lokaler til frivillighet inn i nye kommunale utbyggingsprosjekter, gjøre tilskudd enklere tilgjengelig og arrangere konferanse og kompetansedag for frivilligheten.  Les mer om planen i omtale fra byrådets behandling.

Her kan du lese planen

Bystyret vedtok utvalgets innstilling i tre punkt, samt følgende tilleggsforslag: 

“De siste studentenes helse- og trivselsundersøkelser viser at mange studenter er ensomme. Det burde derfor være mulighet for mer deltakelse, til nytte både for studentene og for bergenserne. Bystyret ber byrådet vurdere konkrete tiltak rettet mot studentfrivilligheten, og styrke støtten til studentkulturen.”

Les dokumentene i saken

Les sakene fra bystyret onsdag 27. april

Publisert: 27.04.2022 | Oppdatert: 27.04.2022

Tekst: Ann-Kristin Loodtz

Kilde: Bergen Kommune