Digital ungdomskonferanse om psykisk helse

FFO Vestland inviterer til digital ungdomskonferanse om psykisk helse, onsdag 23. mars kl. 10.00 – 12.00. Konferansen arrangeres i samarbeid med Mental Helse Ungdom, ADHD Norge, ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser, PitStop, Avdeling Kyrre, Hyssingen Produksjonsskole og AY – Altruism for Youth.

Program

Velkommen

Musikkinnslag v/Marthe Valle

Panelsamtale, del 1: Psykisk helse – forskjellen mellom «normale» følelser til når det blir et problem

Pause – 3 minutter med gjennomgang av hjelpetilbudene

Panelsamtale, del 2: Hvordan forebygge og unngå utenforskap.

Avslutning med kulturelt innslag av Espen, elev ved Restaurant- og matfag verkstedet ved Hyssingen produksjonsskole som fremfører en egenprodusert sang.

Lenke til digitalt program og påmelding: https://express.adobe.com/page/yncLSgOnZTO9y/

Lenke til Livesending er: https://vimeo.com/682857806

Velkommen!