Bevilgningen til aktivitetshjelpemidler for personer over 26 år er brukt opp

Kun to måneder ut i 2022 har allerede årets bevilgning til aktivitetshjelpemidler for personer over 26 år blitt brukt opp.

Fredag 25. februar meldte NAV på sine nettsider at årets tildeling til AKT26-ordningen nå er brukt opp. Dette betyr at søknader om aktivitetshjelpemidler ikke vil bli innvilget. Ordningen kom på plass i 2014 med formål om at personer over 26 år skulle få søke om hjelpemidler til fritid og fysisk aktivitet, fra hjelpemiddelsentralen hos NAV. FFO har hele tiden jobbet for at ordningen skal finansieres gjennom en overslagsbevilgning, og ikke gjennom en rammebevilgning slik det er i dag.

Helt uhørt

– For FFO er det en selvfølge at funksjonshemmede skal være likestilte og ha samme mulighet som andre til en aktiv fritid, sier interessepolitisk leder i FFO, Berit Therese Larsen.

– Regjeringen er i Hurdalsplattformen opptatt av «idrett og friluftsliv for alle». Det må de vise i praksis, og fullfinansiere ordningen med AKT 26. Det er helt uhørt at pengepotten som skal sikre dette går tom to måneder ut i året.

Fratar muligheter

FFO har i mange år jobbet for å bedre ordningen med aktivitetshjelpemidler for personer over 26 år. Seniorrådgiver i FFO, Heidi Sørlie-Rogne, mener det er uheldig at tildeling allerede har blitt brukt opp.

– Det fratar personer over 26 år muligheten til å kunne delta i fysisk aktivitet og ha et aktivt liv sammen med andre. Hun legger også til:

– Vi har vært opptatt av at ordningen skal bli en del av en overslagsbevilgning, på lik linje med andre hjelpemidler. Sekundært har vi ment at rammen må økes betraktelig. Nå har rammen gått tom allerede i slutten av februar. Aldri tidligere har tildelingen blitt brukt opp så tidlig på året. Det er svært uheldig.

  • Ved spørsmål angående aktivitet, ta kontakt med Styreleder i FFO Bergen, Bjørn Greve

Skrevet 

Kilde: FFO.no