Sjeldendagen 28. februar

Sjeldendagen 2022 markeres mandag 28. februar med et webinar i regi av Norsk kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD), FFO og Unge funksjonshemmede. Regjeringens Nasjonale strategi for sjeldne diagnoser er tema for årets markering. Formålet med Sjeldendagen er øke bevissthet og kunnskap om hvordan det er å ha, og å leve med, en sjelden diagnose. Én av 20 vil oppleve å få en sjelden sykdom i løpet av livet, og det er derfor viktig å bygge bevissthet om sjeldne diagnoser! 

Målgruppen for Sjeldendagen er mennesker med sjeldne diagnoser, forskere, helsevesenet og andre med interesse for sjeldne sykdommer.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol vil åpne dagen, og vil si noe om hvordan sjeldenstrategien, som ble lagt fram i august 2021, vil følges opp.

Program og påmeldingslenke til webinar på FFO sin hjemmeside.