Kurs og tilbud ved Frisklivssentralen

Frisklivssentralen er en helsefremmende og forebyggende kommunal helsetjeneste som blant annet arrangerer utetrening i de forskjellige bydelene i Bergen. Målgruppen er alle som ønsker støtte til å endre levevaner og mestre helseutfordringer. Frisklivssentralen kan hjelpe deg til å sette konkrete mål, finne fram til aktiviteter og tilbud som passer for deg, og gi deg støtte til å gjennomføre det du har planlagt.

Se timeplan for utetrening samt informasjon om kurs m.m. i regi av Frisklivssentralen på Bergen kommune sin hjemmeside her.

Video om Frisklivssentralen på Helsedirektoratet sin YouTube-kanal: