Resultatene av FFOs tredje Covid-19-undersøkelse

Mangel på tilbud og aktiviteter under pandemien har ført til forverring i funksjonsnivå og fysisk og psykisk helse for mange med funksjonsnedsettelse og kronisk sykdom.

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon har nylig gjennomført en oppfølgingsundersøkelse, som er den tredje i rekken av undersøkelser under koronapandemien. Undersøkelsen viser at mange med funksjonsnedsettelse og kronisk sykdom opplever en forverring i funksjonsnivå og fysisk og psykisk helse grunnet mangel på tilbud og aktiviteter under pandemien. FFOs tredje koronaundersøkelse viser at psykisk uhelse øker mest, og at halvparten av respondentene i skolealder har tapt progresjon

Les resultatet av FFOs tredje koronaundersøkelse her.