Hvordan ivareta reisende med assistansebehov?

Dersom buss og tog, holdeplasser, togstasjoner og flyplasser var universelt utformet, kunne de fleste funksjonshemmede klart å reise på egen hånd. Vi er på vei, men vi er ikke i mål. Dessverre er det fortsatt langt igjen før all kollektivtransport er universelt utformet eller kan tilby assistansetjenester. Derfor er muligheten for assistanse så viktig!

Funksjonshemmede har krav på den samme tilgangen til kollektiv- og flytransport som andre, og kollektiv- og flyselskapene har plikt til å tilby assistanse. Likevel mangler mange stasjoner og holdeplasser en assistanseordning, og da må andre ansatte bistå. Medreisende kan også være til stor hjelp. 


Mange føler seg usikre

Mange ansatte og medpassasjerer føler seg usikre i møte med reisende med assistansebehov. Husk at det alltid er bedre å tilby hjelp og få et «nei, takk», enn ikke å spørre! Det er viktig for alle å bli møtt med velvilje.  

FFO har laget en film og en veileder som er ment til bruk i opplæring av folk som jobber i kollektiv- og flytransporten.

Kampanjefilm hovedversjon

Veileder laget for ansatte i kollektiv- og flytransporten

FFO har også laget en kortere film beregnet på medpassasjerer.

Kampanjefilm kortversjon

Lenke til synstolket versjon finner du under filmene. 

Prosjektet, som er finansiert av Bufdir, og vil utvides i 2022 blant annet med flere filmer.

Cato Lie er kontaktperson og prosjektleder for prosjektet.

Kilde: FFO.no