Diskriminering av personer med funksjonsnedsettelse 

Arbeidsmiljøloven og likestillings- og diskrimineringsloven forbyr diskriminering mot personer med funksjonsnedsettelse på arbeidsmarkedet. Forbudet gjelder hele arbeidsforholdet, altså fra stillingen blir lyst ut til det blir avsluttet i form av oppsigelse eller pensjon.

I henhold til loven inkluderer slik diskriminering å ikke tilpasse arbeidsplassen dersom tilpasningen ikke utgjør en unødig byrde for arbeidsgiveren. 


Likstillings- og diskrimineringsloven har forbud mot diskriminering som gjelder forskjellsbehandling på grunn av:

 • kjønn
 • graviditet
 • permisjon ved fødsel eller adopsjon
 • omsorgsoppgaver
 • etnisitet (blant annet nasjonalt opphav, hudfarge og språk)
 • religion
 • livssyn
 • funksjonsnedsettelse
 • seksuell orientering
 • kjønnsidentitet
 • kjønnsuttrykk
 • alder

Her kan du lese mer om når forskjellsbehandling er tillatt i følge loven.

Foto: Lars Opstad

Skrevet 

Kilde FFO.no