Kurs og tilbud ved Frisklivssentralen

Bilde: Bergen kommune

Frisklivssentralen er en helsefremmende og forebyggende kommunal helsetjeneste. Frisklivssentralen skal fremme fysisk og psykisk helse og forebygge eller begrense utvikling av sykdom. Målgruppen er alle som ønsker støtte til å endre levevaner og mestre helseutfordringer. Vi har både kurs, trening og individuell oppfølging. Les mer om tilbudet her.

Frisklivssentralen ble godkjent som utviklingssentral av Helsedirektoratet i 2016. Frisklivssentralen er en av tjenestene i Frisklivs- og mestringssenteret i Bergen kommune. Ønsker du å hospitere ved Frisklivssentralen, kan du kontakte oss på epost frisklivssentralen eller telefon 53 03 53 80 for mer informasjon.

Kilde: Bergen kommune