FFOs innspill til ny regjeringsplattform

FFO gratulerer Jonas Gahr Støre og den rød-grønne siden med valgseieren, og ser frem til et godt samarbeid! Partiprogrammene er fulle av løfter til funksjonshemmede og kronisk syke, og nå forventer vi at de gode intensjonene blir konkret politikk. Vi har gjort jobben med å sette partiløftene opp i et utkast til ny regjeringsplattform. Her finner du hva FFO mener den nye regjeringen bør gjøre på områder som angår funksjonshemmede og kronisk syke.

Nedlastbar versjon:
Pdf format
Word format

Illustrasjonen viser regjeringen Solberg med Lilly Ann Elvestad i statsministerstolen

Kilde: FFO.no