• MØTER FORDOMMER OG LAVERE FORVENTNINGER 
Elever med funksjonsnedsettelser blir ofte møtt med fordommer og lavere forventninger enn sine medelever.  


• FÅR IKKE TILRETTELAGT UNDERVISNING 
Mange får ikke tilrettelagt undervisning selv om de har en lovfestet rett til det


• SKYHØYT FRAFALL 
Frafallet blant elever med funksjonsnedsetteleser i videregående skole er skyhøyt. Forskning viser at kun 36 prosent av elever med fysiske funksjonsnedsettelser fullfører videregående. Til sammenligning fullfører 82 prosent av de øvrige elevene videregående opplæring. 

DETTE MENER VI MÅ GJØRES

  • Kunnskapsnivået om elever med funksjonsnedsettelser må opp, slik alle blir møtt uten fordommer og med de samme forventningene
     
  • Skoler, pensum og undervisning må bli universelt utformet
  • Skoleansatte må ha kompetanse til å gi alle elever den tilretteleggingen de har krav på i følge Opplæringsloven, og hente inn ekstern støtte ved behov
  • Elever med behov for det må raskt få henvisning og utredning hos PPT (pedagogisk psykologisk tjeneste), og innholdet i vedtak må følges opp
  • Pedagoger må ha ansvaret for spesialundervisning av god kvalitet
  • Elever med behov for assistanse må få dette

OM KAMPANJEN

Kampanjen «Slipp oss til!» er i regi av Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) og Unge funksjonshemmede, og en del av prosjektet «Ikke tilgjengelig».

«Ikke tilgjengelig» består av til sammen fire holdningskampanjer om henholdsvis vold og overgrep mot funksjonsnedsatte, diskriminering av funksjonsnedsatte i arbeidslivet, doble minoriteter og funksjonsnedsatte i skole/ utdanning. Kampanjen «Slipp oss til!» er den siste i kampanjerekken.


Prosjektet er støttet av Bufdir. 

kilde ffo.no