Yngre funksjonshemmede i risikogruppen må frem i køen

Vi venter alle utålmodig på koronavaksinen – vaksinen som vil redde liv og helse og til slutt gi oss hverdagen tilbake. Foreløpig er det ikke nok vaksiner til alle. De med størst risiko for alvorlig sykdom og død må derfor prioriteres først. 

FFO har i flere presseoppslag delt vår bekymring for at særskilt risikoutsatte i de «yngre» aldersgruppene ikke prioriteres høyt nok. FFO mener at kriteriene for vaksinerekkefølgen nå må vris fra «bare» høy alder til å også prioritere de med en særskilt utsatt helsetilstand og underliggende sykdommer.  


Mutantvirus må endre prioriteringene

Smitten øker kraftig, og den har endret seg. Mutantviruset rammer langt yngre aldersgrupper, og det ser ut til å gi alvorlig sykdom hos flere. Mange funksjonshemmede og kronisk syke har en svært høy risiko for alvorlig sykdom og død ved smitte. I tillegg lever mange i boforhold som kan sammenliknes med sykehjemsbeboere. De er avhengig av stell og pleie, og har dermed mange nærkontakter med den risikoen det innebærer. Kombinasjonen av underliggende sykdom og smitterisiko gir grunn til særskilte vurderinger og særskilt prioritering. Både de og deres pårørende er naturlig nok redde, og spør med rette hvorfor de ikke er vurdert langt fram i vaksinekøen. Vi mener spørsmålet er svært berettiget.


Ulike vurderinger i kommunene

FHI har ansvar for å avgjøre de nasjonale retningslinjene for prioriteringsrekkefølgen. Kommunene har ansvar for å iverksette vaksinering i tråd med retningslinjene. Fastlegene har ansvar for å finne frem til de mest risikoutsatte etter definerte uttrekkskriterier. Kommuner og bydeler håndterer dette ulikt. Noen finner «løsninger» – andre ikke. Konsekvensen blir at funksjonshemmede i risikogruppen gis ulik tilgang til vaksine ut ifra hvor de bor. I et slikt bilde blir det vanskelig for den enkelte å vite hva som gjelder, og i hvilken grad man er «husket på» i kommunens vaksinekø. Slik kan det ikke være. 

Helsedirektoratet jobber i disse dager med en egen tiltaksplan for funksjonshemmede. En høyere prioritering av vaksine for de med høyest risiko ved smitte, er et tydelig innspill fra oss til planen. Samtidig er vaksinering på mange måter en kamp mot klokka. Derfor ber vi om at vurderingene gjøres umiddelbart, og at en eventuelt uendret prioritering begrunnes godt.   

«En høyere prioritering av vaksine for de med høyest risiko ved smitte, er et tydelig innspill fra oss til planen»

Kilde: FFO.no