Vil gjøre hele byen tilgjengelig for alle

Bilde: Vibeke Blich.
Leder Harald Berge Breistein og nestleder Sonja Ljostveit i Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelse erfarer at det i flere og flere politiske saker, er viktig at rådet kommer med sine innspill.

Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelse rådgir kommunen om saker som gjelder mennesker med nedsatt funksjonsevne. De hører gjerne fra innbyggere som har innspill.

Leder Harald Berge Breistein og nestleder Sonja Ljostveit, erfarer at det i flere og flere politiske saker, er viktig at rådet kommer med sine innspill. Hvordan stenging av Torget og Bryggen vil påvirke personer med funksjonsnedsettelse sine muligheter til å kunne nytte byen på lik linje med funksjonsfriske, terapibasseng, skolebruksplanen og boligløftet, er blant sakene som opptar rådet denne våren. 

Krav til universell utforming

– Vi har jobbet mye med universell utforming de siste årene. Syn og hørsel er områdene vi har kommet kortest på når det gjelder universell utforming, mens fokus på allergikere er kommet tydeligere frem. Vi må ofte minne beslutningstakere på denne type utfordringer som det må tas hensyn til og tilrettelegges for, sier Breistein.

Sammen med resten av rådet jobber han for tilgjengelighet og like muligheter for alle, uavhengig av funksjonsevne. Ulike saker kan skape barrierer for folk med funksjonshemming. Dette jobber rådet for å forhindre eller minimere. 

- Vi må ofte minne beslutningstakere på utfordringer som det må tas hensyn til og tilrettelegges for, sier Harald Berge Breistein. Her avbildet sammen med Sonja Ljostveit.
– Vi må ofte minne beslutningstakere på utfordringer som det må tas hensyn til og tilrettelegges for, sier Harald Berge Breistein. Her avbildet sammen med Sonja Ljostveit.Bilde: Vibeke Blich

Like muligheter for arbeid og skole

– Like muligheter til å få arbeid har vært tatt opp i Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelse, en rekke ganger. Personer som er avhengig av transport til varig, tilrettelagt arbeid, har vært diskutert mellom fylke og kommune. Fylket påtok seg ansvaret i 2021, men dette er en sak som er viktig å jobbe videre med, slik at transport til arbeid ikke blir et hinder for at folk faktisk kan være i arbeid, sier Ljostveit. 

– Bergen ligger under landsgjennomsnittet på parkeringsplasser for personer med funksjonsnedsettelse i byen. Vi jobber for å få det opp på samme nivå, sier Breistein. 

Han forteller videre at det er mye fokus på at alle skal kunne gå på nærskolen sin. Det er per i dag nemlig mange skoler i Bergen som ikke er tilgjengelig for alle barn, foreldre eller foresatte med nedsatte funksjonsevner. Ved bygging av nye skoler er rådet også på ballen. 

– Vi skulle ønske at vi kunne fulgt opp på en enda bedre måte enn vi makter, for det er et stort område. Vi kunne ønsket oss flere initiativ fra innbyggerne i forhold til saker som berører personer med funksjonsnedsettelse. Vi hører gjerne fra deg som har innspill som angår flere, oppfordrer Breistein. 

Saker rådet har kjempet for

-Boliger til utviklingshemmede er en sak rådet har kjempet for i svært mange år. Derfor var det en stor seier når boligmeldingen kom i forrige bystyreperiode. Det en plan som ble svært godt mottatt i rådet og som vil løse den prekære situasjonen som har vært når det gjelder boliger til utviklingshemmede i kommunen, sier Breistein.

Rådet var også med å påvirke at Tveiterås skole likevel ikke ble flyttet til Ulriken slik planen på et tidspunkt var. Fysioterapi til kronikere er en annen sak som har kommet inn til rådet via organisasjoner. De fleste i rådet er med i organisasjoner, og er dermed et bindeledd mellom organisasjonen og rådet.  

Eksisterende utfordringer i byen vår for personer med funksjonshemming og deres pårørende kan være fortauskanter, farge på bygg og kontraster ifht syn. Det er også stor mangel på hørselteknisk utstyr, noe som gjør det vanskelig for hørselshemmede å kunne delta i kulturlivet. Noen kulturarenaer har utstyret, men ikke alle har ansatte som kan bruke det.

Hvem er Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelse?
Medlemmene i rådet har gjerne nedsatt funksjonshemming av ulik grad. Syn, bevegelse, hørsel er representert. I tillegg er det valgt inn to politikere. Det er brukerorganisasjoner som kommer med forslag til bruker representantene i rådet mens alle er valgt av bystyret.

Tre saker der KRPF har fått gjennomslag: 

Alle nye eller rehabiliterte lekeplasser skal ha minst ett universelt utformet lekeapparat (altså et lekeapparat som kan brukes av alle).
Turstier skal være universelt utformet og ha et dekke som gjør at en kan kjøre rullestol der, og ledelinjer for synshemmede.  

Det kommer en plan for universell utforming. Den ble foreslått av KRPF og blir arbeidet med i byrådsavdelingen for klima, miljø og byutvikling nå. 

Regnbueplassen ble opprinnelig foreslått plassert i Johanneskirketrappen, forslaget er nå flyttet til Vestre Torggate slik at plassen kan være tilgjengelig for alle etter behandling og tilbakemelding fra Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelse. Plassen vil da være tilgjengelig for alle uavhengig av funksjonsnivå.

Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelse
 

arbeider for en bedre hverdag for mennesker med funksjonshemming og deres pårørende.
Kontakt: KRFF@bergen.kommune.no,  Telefon: 55 56 55 56
Harald Berge Breistein (leder) telefon 40 40 47 94

Tekst: Vibeke Linn Blich
Kilde: Bergen kommune