Viderefører midlertidige koronatiltak i Bergen Kommune

Roger Valhammer på pressekonferanse
VIDEREFØRER: – Smittesituasjonen i Bergen er fortsatt alvorlig. Vi har per i dag ikke grunnlag for å si at vi har en nedadgående trend, sier byrådsleder Roger Valhammer.Bilde: Nina Fidje Blågestad

De ekstra tiltakene som ble innført for 8.-18. september, blir videreført til og med tirsdag 22. september.

I samråd med FHI har Bergen kommune besluttet å forlenge varigheten på de  midlertidige koronatiltakene til og med 22. september. 

– Smittesituasjonen i Bergen er fortsatt alvorlig. Ser vi på trenden de siste syv dagene, ligger Bergen kommune på et snitt på 32 tilfeller av covid-19 smitte om dagen, og vi har derfor per i dag ikke grunnlag for å si at vi har en nedadgående trend, sier byrådsleder Roger Valhammer. 

Oppdaterte smittetall

Siden tirsdag morgen er det registrert 27 nye smittede i Bergen. De smittede fordeler seg i jevnt i forhold til alder, fra 9 til 59 år. Det er flest i aldersgruppen 21–30 år. Ingen er over 60 år. To er under 18. Det er flere denne gang med ukjent smittevei – foreløpig 10–12 stykker.

Totalt er det registrert 1272 smittetilfeller i Bergen siden 28. februar. 

Se oppdaterte smittetall.

Følger utvikling nøye

– Vi håper å se en tydeligere effekt av tiltakene de neste fem dagene, for det er ikke ønskelig å ha inngripende tiltak lengre enn det som er strengt nødvendig, sier Valhammer.

Byrådet vil innen mandag igjen ta stilling til eventuell opphevelse eller ytterligere videreføring av tiltak.

Sak hentet fra Bergen Kommunes nettsider, Onsdag 16.09.20