Konsekvenser av to år med Covid-19

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon ønsker igjen å hente inn informasjon om hvordan Covid-19-pandemien har påvirket livene til funksjonshemmede, kronisk syke og deres pårørende. Pandemien har vart i to år, og mange kjenner på langtidsvirkninger av å leve med restriksjoner og smittefrykt. Denne undersøkelsen er den 3. i rekken fra FFO under pandemien. Vi håper mange av dere vil ta dere tid til å svare! Svarene danner grunnlaget for vår dialog med helsemyndighetene om tiltak og oppfølging av våre grupper under og etter pandemien. Svarfristen er søndag 9. januar.

Lenke til spørreundersøkelsen:
https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=1031595X313113379X47521