Rask psykisk helsehjelp utvider tilbudet 

Rask psykisk helsehjelp utvider nå tilbudet til personer med symptomer på angst, depresjon, søvnvansker eller begynnende rusutfordringer til også å gjelde innbyggere i Arna.

Berit Kleppe
Berit Kleppe, enhetsleder for Rask psykisk helsehjelp Bilde: Anita Paasche 

– Vi har fått mer ressurser og har ut fra størrelsen på bydelen og kapasiteten valgt å utvide tilbudet fra Rask psykisk helsehjelp til innbyggere i Arna bydel, sier enhetsleder Berit Kleppe.

Frem til nå har tilbudet vært gitt til personer over 18 år og som bor i Årstad eller Bergenhus bydeler. Fra 1. september utvides altså tilbudet til også å inkludere innbyggere fra Arna. Her er den nedre aldersgrensen satt til 16 år.

Rask psykisk helsehjelp (RPH) startet opp i februar 2021 og er et gratis tilbud for personer med symptomer på angst, depresjon, søvnvansker eller begynnende rusutfordringer.  Målet er å gi behandling og hjelp så tidlig som mulig slik at plagene ikke utvikler seg og blir alvorlige og medfører langvarige sykefravær. All behandlingen skal fremme arbeidsdeltakelse.

– I en oppstartsfase har vi begrenset tilbudet til noen bydeler, men i løpet av 2022 er planen at tilbudet skal gis i hele Bergen, sier enhetsleder Berit Kleppe.

Rask psykisk helsehjelp har nå følgende kurstilbud:
Kurstilbudet utvides i løpet av kort tid med følgende kurs:
  • Kognitiv terapi ved depresjon
  • Kognitiv terapi ved angst

Her finner du mer informasjon om Rask psykisk helsehjelp, kurstilbud og påmelding. Skriv ut

Publisert: 01.09.2021 | Oppdatert: 02.09.2021

Tekst: Kari Ingvaldsen

kilde bergen kommune