Bergen gjør disse endringene i TISK

Kommunen ber innbyggere som blir smittet om å ta en større del av jobben.

– Vi har store kapasitetsutfordringer i TISK-arbeidet. Det kan til tider være lange køer på teststasjonene, og smittesporerne sliter med kapasiteten når det er mange smittede med mange nærkontakter. Derfor ber vi nå innbyggere om å laste ned smittestoppappen og innstille seg på at de må ta en større del av smittesporingen dersom de blir smittet, sier Beate Husa.

Endringer som nå gjøres i TISK

  • Kommunen går over til risikobasert smittesporing når det er nødvendig på grunn av smittesituasjonen. Dette innebærer at flere må kartlegge og kontakte egne nærkontakter selv.
  • Alle som tror de kan være smittet, oppfordres til å teste seg. Dette innebærer at også fullvaksinerte bør teste seg om de har symptomer eller har vært nærkontakter.
  • Bergen kommune skal denne uken motta over 70.000 hurtigtester. Tidligere har hurtigtester blitt del ut til høyskoler og universitet, og kommunen vurderer nå på hvilke andre måter disse testene eventuelt kan brukes.

Fra før er «Test for karantene» midlertidig stoppet.

Dette ber vi innbyggere gjøre nå

  • Når du har testet deg bør du følge hyppig med på Helsenorge.no for å se om testresultatene har kommet. Ved positiv prøve må du isolere deg raskt, og vi ber deg om å varsle dine nærkontakter selv. Nærkontakter må gå i karantene og teste seg. 
  • Når du har mottatt sms fra smittesporerne, oppfordres du til å bistå dem med å fylle inn alle nærkontakter på nettsiden du får lenke til.
  • Alle oppfordres til å laste ned og slå på Smittestopp-appen.

– I de mest hektiske periodene for smittesporerne vil vi bare drive smittesporing av husstandsmedlemmer og tilsvarende nære kontakter. Slik situasjonen er nå har vi ikke kapasitet til å drive smittesporing av øvrige nærkontakter. Dette er i tråd med råd fra statlige myndigheter, sier smittevernoverlege Egil Bovim.
– Legevakten og smittesporerne vil fortsatt kontakte dem som er smittet, men det kan gå noe tid før smittesporingen kommer i gang. Innsatsen fra innbyggere vil være et viktig bidrag for å stoppe smittespredningen i Bergen, sier Bovim. 

Nasjonale føringer

Helsedirektoratet kom før helgen med råd om hvordan kommuner som har kapasitetsutfordringer i TISK-arbeidet (testing, isolasjon, smittesporing, karantene), bør prioritere sine ressurser.

– Rådene sammenfaller i stor grad med det vi har tenkt i Bergen. Det er positivt at nasjonale myndigheter har lyttet til våre innspill, og det er helt nødvendig med klare føringer for strategien i denne viktige fasen i pandemihåndteringen, sier helsebyråd Beate Husa.

Byrådet skal innen onsdag vurdere hva som skjer videre med lokal forskrift  i Bergen.

Kontakt

Politisk rådgiver for helsebyråd Beate Husa, Jon Olav Økland, tlf. 986 75 840
Smittevernoverlege Egil Bovim, tlf. 481 69 932

Kilde Bergen Kommune