Hvordan har VGS vært for deg?

Ny spørreundersøkelse skal kartlegge holdninger elever med funksjonsnedsettelser møter på videregående skole.

I 2020 og 2021 har FFO og Unge funksjonshemmede samarbeidet på prosjektet «Ikke tilgjengelig!».

I prosjektet har vi laget flere kampanjefilmer som handler om å heve bevisstheten rundt funksjonshemmedes situasjon i Norge og diskrimineringen mange i denne gruppen opplever.

Vår siste film fokuserer på skole og utdanning og viser hvordan elever med funksjonsnedsettelser eller kronisk sykdom ofte blir møtt med lavere forventninger enn sine klassekamerater.

Filmen lanseres i august på Arendalsuka hvor FFO skal holde et arrangement om likestilling i utdanningsløpet. Som del av dette ønsker vi å samle unges tanker om temaet, som også skal brukes på lanseringen.

Vi ønsker å høre fra elever med funksjonsnedsettelser eller kronisk sykdom som enten går på videregående skole nå, eller som gikk ut i løpet av de siste 10 årene.

Undersøkelsen tar ca. 10 minutter å fullføre og er anonym. Her vil du bli spurt, blant annet, om forventninger til deg, tilrettelegging på skolen, kompetanse blant lærere og det psykososiale miljøet.

Del dine erfaringer her og husk å svare før 25. juni.

Tekst: Isabel Kongsgaard

Kilde: Unge funksjonshemmede