Varsler perioder med moderat eller høy luftforurensning

Bilde: Andrew M.S. Buller

Frem til og med lørdag 13. februar er det varslet perioder med moderat eller høy luftforurensning. Risikogrupper bør følge helseråd ved høy forurensning.

I peroden torsdag  til lørdag er det ventet perioder med høy luftforurensing. Fra søndag vil det etterhvert skye til, temperaturene gradvis øke og fra mandag ventes vindøkning og noe nedbør. Det vil disse dagene være ventet lite luftforurensing med mulighet for perioder med moderat luftforurensing søndag formiddag. 

Dette melder Meteorologisk institutt torsdag  11. februar klokken 09.00. 

Bergen kommune har bedt Bergen havn og Statens vegvesen om å følge utviklingen i henhold til beredskapsplan. 
 

Risikogrupper bør følge helseråd

For personer med astma, kroniske luftveislidelser og hjerte- og karsykdommer er det en risiko for at plagene deres forverres ved høy forurensing (rødt nivå). Er du i en risikogruppe, oppfordrer vi deg å følge  helserådene fra Etat for helsetjenester.
 

Kart over interaktiv lufttjeneste
VARSLET LUFT I DIN BYDEL: Du kan selv følge med på dagens og morgendagens varsel på luftkvalitet.miljostatus.no. Bilde: Grab fra kart-tjenesten 

Følg luftkvalitet i din bydel

På den nasjonale nettsiden «Luftkvalitet i Norge» finner du varsel for i dag og i morgen med detaljerte kart over byen og bydelene. Se:
luftkvalitet.miljodirektoratet.no (varsel)

Du finner luftkvalitet i sanntid på Danmarks plass, Nordnes i sentrum, ved Vestkanten i Loddefjord, på Rolland i Åsane og ved Lagunen i Fana på:
luftkvalitet.nilu.no

Merk at plutselige svingninger innenfor en kort periode der det er meldt lite forurensing, kan skyldes lokale anleggsarbeider.
 

Grønn er lite forurensning, oransje er moderat, rød er høy og lilla er svært høy forurensning.
Fargekodene for grad av forurensning. Bilde: Ann-Kristin Loodtz 

Mulige strakstiltak

Ved varslet høy luftforurensning i to dager eller mer, kan det bli innført tiltak med datokjøring i Bergen. Det blir i så fall annonsert gjennom media og på nettsidene våre, og minimum 12 timer før de iverksettes.  Les mer om mulige strakstiltak.
 

Tiltak i havnen

Ved varslet høy forurensning kommuniserer havnesentralen til anløpende fartøy om minst mulig operasjoner som krever økt belastning på hjelpemotorer. Bergen havn følger da situasjonen og vil vurdere tiltak fortløpende. 
 

Hva gjør kommunen?

Bergen kommune følger med på varselet, gir helseråd, og har tett dialog med Statens vegvesen og Bergen Havn om tiltak i henhold til kommunens beredskapsplan. Kommunen kan iverksette strakstiltak og pålegge andre om å gjennomføre tiltak for å sikre at kravene i forurensningsforskriften overholdes. Bergen kommune jobber også langsiktig med tiltak for bedre byluft.
 

Hva kan du gjøre?

Spesielt ved kaldt, klart vintervær, med lite vind og inversjon, kan vi få en situasjon med høy forurensning over flere dager. God forebygging for bedre luftkvalitet er å begrense bilkjøring, samt begrense vedfyring fra ikke-rentbrennende ildsted. 

For tips, se: Slik kan du bidra til bedre byluft
 

Last ned kommunens beredskapsplan: 

pdfTiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Bergen [5.96 MB]

Skriv ut

Publisert: 30.03.2019 | Oppdatert: 11.02.2021

Tekst: Ann-Kristin Loodtz

Kilde: Bergen Kommune